Verdidebatt

Gi dem sparken

PRESTETJENESTE: Jeg utfordrer Fagforbundet teoLOgene og Presteforeningen til å prøve de rettslige mulighetene for en tvungen oppsigelse av kvinneprestmotstandere.

Det er heldigvis ingen problemstilling i Oslo Bispedømme at p–rester ikke aksepterer sine kollegers prestegjerning og kall på bakgrunn av kjønn. Takk til biskop Kari Veiteberg for å være tydelig!

Vi blir likevel stadig minnet på at det finnes andre kolleger i Norge som i sin praksis ikke aksepterer menneskers prestegjerning på bakgrunn av sitt kjønn. Det er jeg grundig lei av, det er ulovlig og ikke akseptabelt.

Eike Ziller-Off, kapellan i Bryn menighet, Bærum prosti, Oslo bispedømme.

Tvungen oppsigelse

Jeg vil derfor utfordre fagforeningene Fagforbundet teoLOgene og Presteforeningen til å prøve de rettslige mulighetene for en tvungen oppsigelse av disse prestene. Det er i vårt arbeidsfellesskap ikke akseptabelt å nekte samarbeid med en kollega. Det er dobbeltmoralsk å hevde sin rett til å ta ut lønn fra en kirke med ledere du ikke aksepterer fordi de har feil kjønn.

Det er dobbeltmoralsk å hevde sin rett til å ta ut lønn fra en kirke med ledere du ikke aksepterer fordi de har feil kjønn.

—  Eike Ziller-Off

At Vidar Nes Mygland, Mikael Bruun, Sverre Langeland og deres meningsfeller i brorskapet Johanneskretsen kan la seg kalle til tjeneste av kvinnelige biskoper og deretter bestrider deres prestemyndighet, er mildt sagt selvmotsigende og hyklersk.

Dette handler ikke om mangfold av meninger i en bestemt sak, men diskriminering av kvinner. Dette skiller seg forbausende lite fra rasisme. Tragikomisk nok er det bare i idretten, spesielt i skihopp at slike holdninger enda finner fotfeste, dessverre.

Stråmannsargumentasjon

Den norske kirke er idag en arbeidsplass for mennesker av forskjellig kjønn, med opprinnelse fra forskjellige land, fra alle mulige etniske grupperinger og med ulike seksuelle legninger på alle nivåer. Ingen av disse indikatorene utelukker mennesker fra å ta teologiutdanning og bli ordinert av en biskop i Norge.

Håndhevingen av denne praksis ble i fjor bekreftet av samtlige biskoper. Det er arbeidsrettslig ikke et holdbart argument at det har vært avtaler mellom en fagforening og enkelte personer i fortiden. Det har aldri eksistert slike avtaler med noen arbeidsgivere i Den norske kirke og jeg er ganske sikker på at ingen prest i tjeneste idag, på noe tidspunkt i tjenesten eller i sin utdanning, har fått en noen lovnad fra en biskop om en stilling der man ikke må forholde seg til kvinnelige kolleger.

Argumentet om endret praksis er ikke gyldig og fremstår som en stråmann for å beholde en sikker jobb og en behagelig lønn.

—  Eike Ziller-Off

Argumentet om endret praksis er således ikke gyldig og fremstår kun som en stråmann for å beholde en sikker jobb og en behagelig lønn. Det er selvfølgelig mange forhold som er helt legitime å være uenige med hverandre i uten å miste jobben som prest, kateket, diakon, kirketjener, gravplassmedarbeider eller annet arbeid i kirken. Å la ekstreme meninger få utløp i en praksis som diskriminerer på bakgrunn av kjønn, etnisk tilhørighet, legning eller hudfarge er likevel ulovlig, også i rettssubjektet Den norske Kirke og i samtlige kirkelige fellesråd i Norge.

Egebakken bør trekke seg

Jeg vil derfor oppfordre alle ansatte i kirken som i sin praksis diskriminerer om å vurdere sitt ansettelsesforhold. Jeg vil også oppfordre Therese Egebakken som har problematisert konservative presters manglende mulighet for å få jobb, om å trekke seg fra sine verv i Kirkerådet og alle tilhørende organ hvor hun har fått tillit, især kirkerådets arbeidsgiverutvalg.

Som tillitsvalgt i kirkens «regjering» i kirkerådet har hun likevel mistet all tillit fra meg og veldig mange av mine prestekolleger.

—  Eike Ziller-Off

Som valgt representant i bispedømmeråd og kirkemøtet har hun selvfølgelig ytringsfrihet til å målbære ekstreme og til og med diskriminerende meninger. Hun er valgt av sin valgkrets i Rogaland og har således demokratisk legitimitet som representant på kirkemøtet som ingen bestrider. Som tillitsvalgt i kirkens «regjering» i kirkerådet har hun likevel mistet all tillit fra meg og veldig mange av mine prestekolleger.

Ryddig diskusjon

Jeg ser frem til en ryddig diskusjon med henne og alle andre om rekruttering til tjeneste i en kirke som verdsetter alle mennesker uansett kjønn, etnisk opprinnelse eller legning som jeg håper mange vil delta i. Jeg er stolt av å være prest i Den norske Kirke og er svært glad for at det store flertallet av mine kolleger støtter opp om alle våre kollegers kall til tjeneste i kirken uavhengig av kjønn!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt