Verdidebatt

Var det en glipp, Gud?

NATURKRISE: Som djevelens advokat må vi spørre oss om Gud virkelig sa eller mente at mennesket skal «råde over» dyr og planter.

SKAPELSESBERETNINGEN: «Er skapelsesberetningen kilden til de holdninger og verdier som har ført oss til den krisen vi i dag står i?» spør Anders Skaiå. I maleriet «Adam og Eva» (1530) av Lucas Cranach, taler Gud direkte menneskene.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt