Verdidebatt

KrF er ikke et kristent fellesskap

KRISTELIG FOLKEPARTI: Mitt drømme-KrF har et mangfold av tillitsvalgte. Her er alle slags kristne, såvel som muslimer, ateister og andre som deler den kristendemokratiske visjonen.

Drøm større! Dette slagordet har fulgt meg gjennom mine ti år i partiet. Nå må vi drømme større, gi plass til nye ideer og flere folk hvis KrF skal være et relevant og slagkraftig parti i mange år fremover. Det skjer ikke av seg selv. Jeg er klar for å brette opp ermene!

Hvem er KrF?

Det er mange som forsøker å definere KrF, men jeg synes mange bommer i analysen sin. Ofte er den basert på fordommer eller erfaringer fra langt tilbake i tid.

De som best kan beskrive hva KrF er akkurat nå, er vi som er engasjert i partiet i dag. Men analysene, både de gode og de mindre treffende, fra folk utenfor partiet er nyttige når vi skal drive litt selvransakelse. For hva betyr det egentlig å være KrFer, og hva blir summen av vårt politiske fellesskap? Jeg mener KrF må ta definisjonsmakten i egne hender og sette en tydelig retning for partiet fremover.

Sannheten er at jeg er ekstremt gjennomsnittlig og kjenner meg hjemme i KrF.

—  Edel-Marie Haukland

Jeg er først og fremst kristendemokrat, deretter medlem av KrF. I løpet av mine ti år i organisasjonen har jeg ofte fått spørsmål om hvorfor jeg er med akkurat her. Noen har oppfattet meg som malplassert, eller at jeg ikke passer deres bilde av en standard KrFer.

Sannheten er at jeg er ekstremt gjennomsnittlig og kjenner meg hjemme i KrF. Jeg tilhører den største idétradisjonen i Europa, en av de viktigste politiske strømningen i etterkrigstiden. Så selv om jeg taper noen interne kamper: Jeg er sjukt stolt KrFer.

KrF trenger ny start

Samtidig er jeg ordentlig lei måten KrFUere blir møtt hver eneste skolevalgkamp. Flere generasjoner unge kristendemokrater har blitt beskyldt for å være kvinnehatere, homohatere og bakstreverske. Vi har dyktige debattanter og politiske løsninger for fremtida. Men det får ikke plass, det drukner i karakteristikker og drittslenging. Det tærer på engasjementet til mange unge kristendemokrater.

KrF trenger en ny start. Vi trenger mer spalteplass til våre faktiske løsninger, og mindre fokus på politiske saker vi aldri vil få gjennomslag for. Vi må være strategiske og prioritere kampsakene våre, ikke bare fordi velgerne misliker linja vi har lagt oss på til nå, men fordi det er ikke de sakene som er relevante i samfunnsdebatten akkurat nå.

Hva skal KrF være?

Mitt drømme-KrF har et mangfold av tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som gjenspeiler befolkningen. Her er kristne fra alle slags ulike fellesskap, såvel som muslimer, ateister og andre som deler den kristendemokratiske visjonen om et folkeparti som gir rom til ulike stemmer.

Besteforeldre og barnebarna står på stand sammen og fremmer stolt politikk for fremtida, og etterpå tar vi oss et glass. Det blir ingen overskrifter i avisa om hva de tillitsvalgte har i glasset, ei heller om de tar seg en sigar.

Besteforeldre og barnebarna står på stand sammen og fremmer stolt politikk for fremtida, og etterpå tar vi oss et glass.

—  Edel-Marie Haukland

Det unike med KrF er at vi ikke er et interesseparti. Og selv om KrFs samfunnsforståelse kommer tros- og livssynsorganisasjoner til gode, så er det i vår egen interesse at vi slutter å snakke som om KrF er Kristen-Norges store frelser.

KrF er ingen søndagsskole. KrF er heller ikke et kristent fellesskap. Det har vi kirka til, KrF er et politisk parti. Hvilket teologisk ståsted du har er irrelevant. Vi er ikke forbeholdt kristenfolket, men skal være et reelt alternativ for mennesker med forskjellige livssyn og standpunkt i verdispørsmål, som er enige i KrFs politikk. Kristenfolket er forøvrig en like mangfoldig gruppe som resten av befolkningen.

Hvem skal lede KrF?

Kjell Ingolf Ropstad har satt i gang noen viktige prosesser i partiet de siste årene. KrF-laget består nå av mange unge voksne som har fått tillit og posisjoner fordi de er flinke på det de gjør. Har du små barn? Ingen problem, familiepartiet trenger småbarnsforeldre. Har du ikke 20 år med erfaring? Du har likevel noe å bidra med.

KrFs neste leder må fortsette dette arbeidet. Frem til neste valg blir det avgjørende å nå nye velgergrupper. Jeg ønsker meg en leder som tar de strategiske valgene, løfter politiske kampsaker og formidler politikk på en måte som får med velgere under 40 år. Nå trenger vi et parti som står opp for neste generasjon.

KrFs nye leder må vise organisasjonen og velgerne en ny kurs for KrF.

—  Edel-Marie Haukland

Min generasjon har nemlig et tungt ansvar som sakte, men sikkert blir plassert på skuldrene våre. Klimakrisa, flyktningkrisa, en psykisk helse-krise og et velferdssamfunn som ikke er bærekraftig i lengden. Det er litt av en arv.

For KrFU er dette saker vi stadig utfordrer moderpartiet vårt på. Derfor vil disse sakene være viktige for oss når ny leder skal pekes ut. KrF har en unik inngang i alle disse debattene. Selv om det finnes flere klimapartier, finnes det ingen med samme samfunnssyn, økonomiske politikk eller menneskesyn som KrF. Det er vi som kutter utslipp i Norge og i utviklingsland, samtidig. Et sentrumsparti vet vi må gjøre begge deler, mens andre setter disse opp mot hverandre.

Kristendemokrati i 2021

KrFs nye leder må vise organisasjonen og velgerne en ny kurs for KrF. Hvor vi prioriterer hardt, formidler med varme og viser hvordan kristendemokrati ser ut på norsk i 2021.

En ting jeg ofte hører meg selv si, er at KrF er bedre enn sitt rykte. Men du trenger ikke være helgen-materiale for å ønske å gjøre verden til et bedre sted.

Sammen må vi gi KrF en ny start, sånn at ryktet står til politikken og flere ser at de er nærmere KrF enn de selv trodde.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt