Verdidebatt

Ingen overlapp å snakke om

VELGEROPPSLUTNING: Den analytikeren som tror at KrF kunne hente velgere både fra Partiet De Kristne og fra Partiet Sentrum – den analytikeren fortjener ikke spalteplass eller sendetid.

Kristelig Folkeparti manglet omtrent 6000 stemmer på å nå sperregrensa. Partiet Sentrum og Partiet De Kristne (PDK) hadde til sammen 18.000 stemmer.

Etter valget, og til dels allerede før valget, har både valganalytikere, kommentatorer, og nå sist i Vårt Land den 14. september – kristenledere, pekt på at KrF kunne klart sperregrensa dersom ikke de to små partiene hadde tatt potensielle KrF-velgere. Flere av kristenlederne uttrykker en skuffelse over at kristne ikke kan samles om KrF.

Stemte like gjerne på andre

KrF fikk 11.3247 stemmer. PDK fikk 10.438 og Partiet Sentrum 7817. Når KrF havner under 4 prosent er det ikke fordi PDK og Partiet Sentrum har fått til sammen litt over 18.000 stemmer, men fordi 2.885.125 velgere har stemt noe annet enn KrF.

Tore Christiansen, Leder av programkomiteen, Partiet Sentrum

Selvsagt har PDK tatt noen velgere som kunne stemt KrF, men kanskje kunne de like gjerne stemt Senterpartiet, med sin motstand mot internasjonalt samarbeid, eller FrP som vil «hjelpe der de er». Selvsagt har Sentrum tatt noen velgere som kunne stemt KrF, men de kunne kanskje heller stemt MDG, Ap eller SV, for å bidra til et skifte der FrP ikke får innflytelse i norsk politikk. (De kunne neppe stemt Senterpartiet med den profilen partiet har fått i flyktning/asylpolitikk og klimapolitikk.)

Blant de nesten 3 millioner som har stemt i valget er det nok flere kristne velgere som har stemt Ap, Sp, H, FrP, SV og kanskje til og med MDG, V eller Rødt, enn det er kristne som har stemt PDK eller Partiet Sentrum.

Sett fra et kristent ståsted er det vel grunn til å håpe at det er såpass mange kristne blant disse 3 millionene at KrF-velgerne utgjør et (lite) mindretall.

Ingen betydelig overlapping

Som medlem av KrFs programkomite før valget 2017 og leder av Partiet Sentrums programarbeid før valget nå i år, vet jeg en del om politikken til både Partiet Sentrum og KrF. PDK kjenner jeg kun fra hva de har uttalt i media og litt fra hva jeg har sett i partiprogrammet.

Det undrer meg hvordan noen kan tenke at Partiet Sentrum, KrF og PDK skulle ha noen betydelig overlapping av velgere.

Jeg kunne forstått det om en litt liberal kristenleder mente likesinnede burde stemt KrF heller enn Partiet Sentrum av taktiske grunner. Jeg kunne forstått det om en særdeles konservativ kristenleder mente likesinnede burde stemme KrF heller enn PDK av taktiske grunner.

Det undrer meg hvordan noen kan tenke at Sentrum, KrF og PDK skulle ha noen betydelig overlapping av velgere.

—  Tore Christiansen

Det jeg ikke kan forstå er at kristenledere har så lite respekt for de politiske meningsforskjellene blant kristne velgere, at de anser det naturlig at KrF skulle være et alternativ både for noen som har stemt PDK og for noen som har stemt Partiet Sentrum.

Om alle som stemte Sentrum er som meg, finnes det knapt et eneste parti på Stortinget som er mindre aktuelt å stemme på enn PDK. Og tar jeg ikke feil vil de som stemte PDK ha ganske mange partier de heller ville stemt enn Sentrum. Skulle KrF justert profilen for å hente inn de 0,4 prosent som stemte PDK tror jeg de ville mistet 1-3 prosent, noen få til Sentrum og mange til mer etablerte partier. Skulle de justert profilen for å hente inn noen av de 0,3 prosetn som stemte Sentrum, ville de trolig mistet noen til PDK (og noen til FrP).

Langt mer interessant enn hvor stor del av Sentrums velgere KrF kunne tatt med en annen strategi, er hvor mange de med en slik strategi kunne tatt fra MDG, SV, Ap og Sp.

Feil analyse

Så er ikke kristenledere nødvendigvis valgeksperter eller politiske analytikere. Derfor er det egentlig enda mer overraskende at også etablerte, politiske analytikere og journalister begir seg ut på samme vurderinger. Den valgeksperten som anser Partiet Sentrums og PDKs velgere som potensielle velgere for KrF kunne jeg kanskje lyttet til, om vedkommende så for seg at KrF kunne hentet velgere fra en av de to gruppene.

De har valgt en profil som gjør at en betydelig andel av landets aktive kristne ikke opplever seg som en del av KrFs målgruppe.

—  Tore Christiansen

Men den analytikeren som tror at et parti, KrF eller et annet, samtidig skulle kunne hente velgere både fra PDK og fra Partiet Sentrum, den analytikeren fortjener egentlig ikke spalteplass eller sendetid.

KrF valgte oss bort

KrF satset på grunnfjellet. Så blir det hevdet grunnfjellet er blitt mindre, og det er nok riktig. Det er færre aktive kristne, om en skal velge en så forenklet definisjon av grunnfjellet. Men KrF har også en annen utfordring. De har valgt en profil som gjør at en betydelig andel av landets aktive kristne ikke opplever seg som en del av KrFs målgruppe.

Vi har en følelse av at KrF har valgt bort oss som kunne sagt oss enig en veldig stor del av KrFs program, til fordel for en gruppe velgere som egentlig står mye lengre fra KrFs program og verdier.

Det er neppe intensjonen, men det er slik det oppleves fra utsiden.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt