Verdidebatt

Nullvisjon mot abort

ABORTLOV: Partiet De Kristne har en nullvisjon når det kommer til abort. Jeg tenker at det må starte med at alle må ta ansvar for sine handlinger.

Partiet De Kristne (PDK) har ikke gitt opp kampen mot abort! Vi har en klar og tydelig nullvisjon mot abort. Hvert år blir tusenvis av barn fratatt muligheten til å leve. Barnet i magen trenger rettsvern fra unnfangelsen av, og det vil vi i PDK gi dem.

Abort gir store konsekvenser for kvinnehelsen, noe som ikke dras fram nok i debatten. Det er på tide at vi som samfunn tar ansvar istedenfor å løse «problemet» med en «quick fix».

Retten til liv er selve grunnlaget

Gjennom abortloven krenker vi det ufødte barns liv og rettigheter. Abortdebatten har hele veien fokusert seg rundt kvinnens rettigheter. Barnet som lenge er blitt omtalt som en verdiløs celleklump har ofte bare blitt referert til som «problemet». Men biologien vår sier at det er et menneskeliv som er i mors mage, uavhengig av størrelse og alder.

Alle mennesker har ifølge menneskerettighetene grunnleggende rettigheter. PDK anser retten til liv som selve grunnlaget for alle andre rettigheter, og vi vil derfor arbeide for en lovfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Leger bør informere mor

Hva skjer med kvinnekroppen når den går gjennom en abort? Mange sliter med psykiske ettervirkninger etter en abort og det er ikke noe vi må ta lett på. Det burde være unødvendig at kvinner skulle slite med slike traumer i stillhet, dette er dessverre blitt tabubelagt.

Vi i PDK mener at både offentlige etater og fastleger skal ha plikt til å informere gravide om barnets utvikling, om de etiske betenkelighetene med abort og om mulige senskader for mor. Det bør også informeres grundig om mulige psykiske og følelsesmessige konsekvenser på lang og kort sikt for både mor og far.

Leger og annet helsepersonell skal ikke på eget initiativ foreslå abort for en gravid pasient.

—  Roger Dyrøy

Leger og annet helsepersonell skal ikke på eget initiativ foreslå abort for en gravid pasient. Dette legger føringer og medfører ekstra påkjenninger til kvinnen som står i en sårbar situasjon. PDK har en nullvisjon når det kommer til abort. Jeg tenker at det må starte med at alle må ta ansvar for sine handlinger.

Og det er slik i Norge at vi har et godt helsevesen til å hjelpe oss med prevensjon. Et «uhell» burde slik sett ikke være argument for å ta en abort. Statistikken tilsier at voldtekt heller ikke er en stor årsak til uønsket graviditet.

Adopsjon og forebygging

Mange organisasjoner kjemper for muligheten til å ta abort. Men hva med å kjempe for å unngå abort? Dette er en uansvarlig måte å hjelpe kvinner på, mener jeg. Vi må sette inn tiltak for å hjelpe den gravide.

Partiet De Kristne ønsker å se på økonomiske tiltak for enslige og mulighet for adopsjon. Ikke minst må det settes fokus på forebyggende tiltak. PDK mener vi gjennom skole og helsevesen må øke bevisstheten rundt konsekvensene av uforpliktende seksuell omgang. Dette vil føre til økt ansvar og nedgang i aborttallene.

Partiet De Kristne ønsker å se på økonomiske tiltak for enslige og mulighet for adopsjon.

—  Roger Dyrøy

Med tanke på belastningen på kvinnen først og fremst, men også på helsevesenet, før, under og etter inngrep, skulle det være i alles interesse at ingen tar abort.

Jeg drømmer om et samfunn som tar ansvar og går mot en nullvisjon i abortsaken. Jeg drømmer om et samfunn som verner om barnet i mors mage. Der vi ruster helsevesen og støtteapparat til å verne om både kvinnen og barnet i denne sårbare tiden uansett årsak til gravitet, sivil stand eller status i samfunnet.

Stem PDK, godt valg!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt