Verdidebatt

Utrolige holdninger i Vårt Land

POLITIKK: Heller ikke i Norge er vi vaksinert mot autoritære ideer og trusler mot det liberale demokratiet.

Jeg stemmer hverken på Rødt eller Fremskrittspartiet. Men jeg kan lese partiprogrammer.

I Rødts program kan vi lese at partiet vil ha revolusjon. Partiet vil skrote det liberale demokratiet og innføre en form for planøkonomi. Partiets mål er et klasseløst samfunn, eller det Karl Marx kalte kommunisme.

I Fremskrittspartiets program står det ingen verdens ting som kan minne om revolusjon. Partiet plasserer seg godt innenfor det liberale demokratiet.

Sterkt å lese

Vårt Lands kommentator mener likevel at Rødt er et mer normalt politisk parti enn Fremskrittspartiet.

Det er sterkt å lese, men det forteller i grunnen bare én ting: Heller ikke i Norge er vi vaksinert mot autoritære ideer og trusler mot det liberale demokratiet.


VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt