Verdidebatt

Vår felles kristen-humanistiske kulturarv

VERDIPOLITIKK: Mens kristendommen ikke er nevnt én gang i hverken Rødts prinsipprogram eller arbeidsprogram, så bygger Høyres politikk på vår felles kristen-humanistiske kulturarv.

VIL SNU OPP-NED: Kronikken til Mimir Kristjansson er i realiteten en velkjent kritikk av det å ha en markedsøkonomi der enkeltmennesker kan kjøpe og selge varer og tjenester. Det er ikke overraskende. Rødt ønsker å snu opp-ned på vårt økonomiske system, avskaffe privat eierskap og underlegge dette «demokratisk styring og kontroll», skriver Mathilde Tybring-Gjedde.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt