Verdidebatt

Ja, det er viktige forskjeller mellom KrF og PDK

VALG: Den viktigste forskjellen mellom PDK og KrF er at bare KrF har reelle muligheter til å nå sperregrensen ved årets valg. PDK er et smalt parti på ytre høyre fløy, uten reelle muligheter til politisk innflytelse.

Store forskjeller: KrF og PDK bygger på ulike politiske ideologier, skriver KrFs Magne Supphellen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt