Verdidebatt

Grunngjevinga for å kasta Hallesby i gløymselens kjellar er ikkje heimla i rettvis rettargang

BYSTEFJERNING: Me må alle læra oss å leva med historia vår. Fortida er ein del av oss, på godt og vondt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt