Verdidebatt

Kirkene må bidra i klimakampen

SKAPERVERKETS DAG: Å ta klimautfordringene på alvor er det samme som å ta evangeliet på alvor – det er som å elske sin neste som seg selv i praksis.

Erhard Hermansen, klima, debatt

At verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling, er gammelt nytt, men likevel trenger vi påminnelsen. 6. juni markeres skaperverkets dag landet rundt, noen legger også markeringen til andre datoer.

Det er flere grunner og en dyp sammenheng mellom det å være kristen og det å være opptatt av klima.

Jesus sier i det dobbelte kjærlighetsbudet at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv. Vi lever i relasjon til andre mennesker og mange lider allerede under konsekvensene av klimakrisen, og vi er som kirke kalt til å være gode forvaltere av skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus.

Bør vi ikke alle tenke handling som en naturlig følge av å elske vår neste?

«Et gudegitt oppdrag»

I februar uttalte Hanne Ovidia Pladsen i Filadelfiakirken i Oslo til Vårt Land at klimaspørsmålet «kan oppleves politisk korrekt, men det er bibelsk korrekt å være engasjert i klima». Hun fortalte hvordan forkynnelse om klimaengasjement manglet da hun vokste opp i pinsekarismatisk sammenheng og at hun tror mange har vært usikre på hvordan de skal koble klimaengasjement med den kristne troen sin.

Hun sier: «Klimaengasjement kommer ikke bare fra politiske bevegelser og organisasjoner. Det er et gudegitt oppdrag for kristne. For å forstå det, trenger folk å se at det har forankring i Bibelen.»

Som om engasjement for klimaproblematikken var noe helt annet enn å følge et kristent kall!

—  Erhard Hermansen

Jeg har selv møtt holdninger som Pladsen påpeker her. Jeg deltok for noen år tilbake på Klimaseilasen til klimatoppmøtet i København. Her deltok jeg og sto synlig fram i ulike medier med tydelig engasjement i saken.

I etterkant tok noen oppgitte menighetsledere kontakt, i bekymring for at jeg som pastor ville tale om klimakrisen og som en følge av dette nedprioritere forkynnelse av evangeliet. Som om engasjement for klimaproblematikken var noe helt annet enn å følge et kristent kall!

Jeg forklarte som så at det å ta klimautfordringene på alvor er det samme som å ta evangeliet på alvor – det er som å elske sin neste som seg selv i praksis. For det er i de fattigste delene av verden klimautfordringene merkes best, og når et menneske lider, ber Jesus oss om å gjøre noe med det.

Tro på at jorden kan reddes

Å tenke bærekraft og klima som en naturlig del av kristen forkynnelse, har de siste årene blitt mer integrert i kirker og menigheter. Vi ser at menighetsledere engasjerer seg og går i bresjen for en bærekraftig utvikling.

«Kampen for klimarettferdighet er en del av det oppdraget Jesus Kristus kaller oss til» sier et samlet bispekollegium i heftet «Guds skaperverk – vårt hjem». Bispemøtet håper gjennom dette å gi frimodighet til kirkens medarbeidere, og hvordan man gjennom forkynnelsen og sakramentene kan ta klimautfordringene på alvor som en naturlig del av kristen praksis.

I dag trenger mennesker å ha tro: Tro på Gud. Tro på menneskets evne til å gjøre det riktige. Tro på at jorden kan reddes.

Hensikten med Skaperverkets dag er å synliggjøre hvordan vi, som enkeltpersoner og menigheter, kan bidra: med bønn, opplysning og informasjon, samt å oppfordre til handling!

Det gjør stadig flere kirker gjennom gudstjenester og lokale markeringer denne dagen, og på den måten følge vårt kall til handling for forvaltning av skaperverket.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt