Verdidebatt

Feilaktige påstander om ny kirkeordning

ORGANISERING: Marius T. Mjaalands helligåndsperspektiv på kirkeordningen helliger ikke ethvert virkemiddel. Jeg vil kommentere sju uriktige påstander i hans pinsekronikk.

INGEN SKREMMEBILDER: – Det tegnes ikke noe skremmebilde av «embetet og prestens makt» i rapporten, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i sitt tilsvar til Marius T. Mjaaland. Hun avviser flere av hans påstander i denne kronikken.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt