Verdidebatt

Ei tapt moglegheit for jordbruket

JORDBRUKSOPPGJER: I år meinte nokon det var viktigare å «seie ifrå» og «setje foten ned» enn å oppnå faktiske resultat.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt