Verdidebatt

På siden av saken

ISRAEL: Med den brede kjennskap Israelsmisjonen har om hva som utspiller seg i Det hellige land, er det underlig at de prøver å avskrive den endetidsbaserte kristensionismen som marginal.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt