Verdidebatt

Bispemøtets begrepsbruk er ikke bare snevert og upresist, det er også uredelig

ISRAELSTEOLOGI: Til tross for at begrepet «kristensionisme» er over 120 år gammelt, er det ikke etablert konsensus om hvordan det skal defineres. .

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt