Verdidebatt

Jeg elsker kjedelige gudstjenester

KIRKE: I min radikale ungdom diskuterte vi om de som gikk i statskirken egentlig var kristne, og jeg opplevde at liturgien sto i veien for Gud. Nå ser jeg tilværelsen i et annet lys.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt