Verdidebatt

Bønn for vaksinasjonsarbeidet

PANDEMI: Førstkommende søndag oppfordrer Norges Kristne Råd alle landets menigheter til å ta vaksinesituasjonen i verden inn i gudstjenestene.

I disse dager er det ett år siden et lite virus stoppet en hel verden. Her i landet opplevde vi de mest inngripende tiltak som har vært innført i fredstid, med nedstengning og strenge restriksjoner. Dette lever vi fortsatt med.

Samtidig ser vi slutten på pandemien med vaksineringen som nå er i gang. I verden som helhet, men også i vårt eget land, har pandemien rammet ulikt. Nå når vaksinene rulles ut er det de rike og velfungerende landene som både får vaksinen først og som har et system for å vaksinere effektivt. Derfor er det viktig at en rettferdig fordeling av vaksinene settes på dagsorden verden over.

Vaksinefokus i gudstjenestene

Førstkommende søndag oppfordrer derfor Norges Kristne Råd alle landets menigheter til å ta denne situasjonen inn i gudstjenestene. Dette kan vi gjøre ved å fokusere på vaksinesituasjonen i verden, ved å gi støtte til organisasjoner som arbeider for å dempe pandemiens konsekvenser og ved å løfte det inn i forbønnene.

Etter utbruddet av Covid-19-pandemien, har det vært satset stort på utvikling av vaksiner mot viruset. Uten vaksinering verden over, vil vi ikke lykkes med å nedkjempe pandemien.

Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se.

—  Erhard Hermansen

Tempo og omfang av denne vaksineutviklingen er uten historisk sidestykke og det foreligger nå en rekke effektive og godkjente vaksiner. Land med stor kjøpekraft var tidlig ute med å sikre seg framtidig produksjon av ulike vaksiner og sikret seg avtaler om kjøp av ulike vaksiner lenge før de var ferdig utviklet og godkjent.

Ut fra tidligere erfaringer var det tidlig klart at land som ikke uten videre kunne finansiere vaksiner til egen befolkning, ville tape i kampen om sin del av vaksineproduksjonen uten et forpliktende internasjonalt samarbeid om kjøp og fordeling av vaksiner.

Vaksinesamarbeid med fattige land

En global ordning for rettferdig fordeling av vaksiner ble derfor etablert i fjor, i regi av blant andre Verdens helseorganisasjon. Gjennom det såkalte Covax-samarbeidet som omfatter 92 lav- og mellominntektsland, legges det opp til felles innkjøp av vaksiner.

Land som finansierer sine doser selv, kan gjennom Covax være med å betale for vaksiner til fattige land. De kan også donere overskuddsdoser til denne ordningen som de ikke trenger fordi de har sikret seg langt flere doser enn de trenger til egen befolkning.

Pandemien har forandret verden, og vi står overfor en ny fattigdomskrise, økende klimaendringer, sultkatastrofer, borgerkriger og militærkupp.

—  Erhard Hermansen

Tempo og omfang av utrulling av vaksiner fra Covax til lavinntektsland er avhengig av i hvilken grad rike land og vaksineindustrien selv bidrar med penger, kapasitet og doser. Norge har bevilget betydelige beløp både til utviklingen av vaksiner og til Covax og har også inntatt en ledende rolle i dette samarbeidet globalt.

Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se. Kirker i sør har engasjert seg sterkt i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner.

Kirkens Nødhjelp er blant dem som arbeider i mange land som ikke har fått noen vaksiner. De har gjort vaksinerettferdighet til en viktig sak både i forhold til norske myndigheter og internasjonalt. Akkurat nå pågår Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det som er landets nest største innsamlingsaksjon må også dette året gjennomføres digitalt, det blir ingen som banker på dørene – men husk at ved å støtte fasteaksjonen kan vi sammen bidra til en mer rettferdig verden.

Bønn for vaksinasjonsarbeidet

Pandemien har forandret verden, og vi står overfor en ny fattigdomskrise, økende klimaendringer, sultkatastrofer, borgerkriger og militærkupp. De mest sårbare rammes hardest og behovene vokser raskt.

Da er Kirkens Nødhjelp sin innsats livsviktig og med de midlene vi er med på å samle inn under fasteaksjonen kan Kirkens Nødhjelp gjøre mye mer.

Så på søndag samles vi i menigheter landet over og ber vi for arbeidet med å sørge for vaksiner til mennesker over hele verden og hjelp til å sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling av vaksiner som kan beskytte oss alle mot viruset og hjelpe oss tilbake til en normalisering i hverdagen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt