Verdidebatt

Vi i friskolesektoren er vant med en kjølig holdning til friskoler fra sentralt hold i Den norske kirke

FRISKOLER: Det er ingen grunn til å tegne et bilde av at kristne friskoler er med på å melde barn og foreldre ut av samfunnet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt