Verdidebatt

Vi i friskolesektoren er vant med en kjølig holdning til friskoler fra sentralt hold i Den norske kirke

FRISKOLER: Det er ingen grunn til å tegne et bilde av at kristne friskoler er med på å melde barn og foreldre ut av samfunnet.

INGEN GRUNN TIL BEKYMRING: Friskolene er pålagt å være alternativer både religiøst og pedagogisk, samtidig som myndighetene har en viss kontroll over læreplanene, skriver generalsekretæren i Kristne Friskolers Forbund.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt