Verdidebatt

Likeverd mellom yrkesgruppene i Den norske kirke

YRKESFAG: Vi trenger et oppgjør mot det tydelige skillet mellom såkalte kirkefag og de ikke-vigslede yrkesgruppene. En takk er ikke nok.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt