Verdidebatt

Erstatt gjeldende bistandspolitikk

OMDØMME: Vår bistandspolitikk i Somalia må ikke opprettholde udemokratiske strukturer og korrupsjon eller skape inntrykk av at ikke Norge vil bekjempe dette.

Arbeiderpartiets bistands- og utviklingspolitikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamål og menneskerettigheter. Vi vil fortsatt bruke 1 prosent av brutto nasjonalprodukt til internasjonal innsats.

Politikken skal bidra til å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, utjevne forskjeller og bygge demokrati. Politikken skal ivareta norske interesser, og samtidig skape arbeidsplasser hjemme og ute.

«Norges intensjoner er misforstått»

Somalia er et land i Øst-Afrika som har store muligheter til å lykkes, hvis bistandspolitikken bygger opp under å utjevne fattigdom, hindre korrupsjon og sikre åpenhet og kontroll.

En evalueringsrapport (Norad i 2020), har sett på bistandspolitikken til Somalia de siste årene. Rapporten peker blant annet på «manglende åpenhet om ulike prioriteringer, som har bidratt til rykter, og medført at Norges intensjoner i Somalia er blitt misforstått. Dessuten er det slik at norsk bistand ikke har vært koordinert på et overordnet nivå.»

Rapporten viste man lykkes når de komplekse situasjonene i Somalia ble forstått, norske myndigheter var risikovillige og reagerte raskt.

Somaliere har ikke tro på Norges innsats

Å forstå Somalia er ikke enkelt. Landet har mange internt fordrevne flyktninger. De fleste lever på under 1 dollar om dagen.

Samtidig rammer COVID-19 befolkningen mer enn fattigdommen selv. Det var tydelig å se for Alsaon, den ene av artikkelforfatterne, på sin reise i landet. Ingen hadde munnbind. Ingen av de han møtte fra statlige ledere, parlamentsmedlemmer, soldater, til folk og tiggere, hadde tro på at norsk bistands- og utviklingspolitikk bedret hverdagen for vanlige folk.

Nå er omdømmet et annet; nemlig at landet betaler lønnen til korrupte parlamentsmedlemmer.

—  Henriksen og Alason

Norge har lenge stilt opp for mennesker i nød i Somalia og somaliere helt siden starten av borgerkrigen. Det gav oss et godt omdømme. Nå er omdømmet et annet; nemlig at landet betaler lønnen til korrupte parlamentsmedlemmer (PM).

Hovedstaden Mogadishu har mange områder, to er såkalte trygge soner. Disse har alt, - og litt til. Skuddsikre biler, flotte bygninger og restauranter som ville skåret høyere enn flere restauranter i Norge. PM velges av sin klan og klanen velger den som betaler mest for sitt sete. Nesten alle utdannings- og helsesentre eies av religiøse ledere.

Kan ikke ha bistandspolitikk som sår tvil

Norge er og skal være partner for fred og forsoning, en partner som gir, og krever gjennom rettferdig handel, bidrar til arbeidsplasser for de mange, særlig unge generasjoner. Lykkes vi, vil migrajon på grunn av håpløse framtidsutsikter reduseres.

Vår bistandpolitikk i Somalia må bli mer åpen og utjevne forskjeller, ikke forsterke dem. Den må ikke opprettholde udemokratiske strukturer og korrupsjon eller skape inntrykk av at ikke Norge vil bekjempe dette.

Mistanken om korrupsjon og støtte til en udemokratisk politikk uten tilslutning i befolkningen må fjernes.

—  Henriksen og Alason

Norge må aktivt involvere seg i å gjøre våre krav forstått og gjennomførbare. Mistanken om korrupsjon og støtte til en udemokratisk politikk uten tilslutning i befolkningen må fjernes. Norsk privatsektor er nesten helt fraværende. Norsk ekspertise innen fiskeri, olje, grønn energi, jordbruk osv ble etterlyst.

En slik bred bistandspolitikk må erstatte dagens politikk. Vi kan ikke ha en bistandspolitikk som skaper mistillit blant dem politikken er ment å hjelpe. Norge må sikre at politikken kommer fellesskapet i mottakerland til gode og motvirker økende forskjeller.

Vi bør aktivt søke å gi bistand på områder som kan fremme næringsutvikling og vekst og som bygger opp under demokratiske strukturer. Vi kan ikke ha bistandspolitikk som sår tvil om våre krav til åpenhet og demokrati.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt