Verdidebatt

Bruken av begrepet «sorteringssamfunn» var aldri ment å legge sten til byrden

FUNKSJONSHEMMING: Tvert i mot jobber KrF for et samfunn som verdsetter mangfold.

[object Object]

Jeg har dyp respekt for hva det vil si å være forelder til et barn med multifunksjonshemming. Ingen som ikke selv har tatt seg av et alvorlig sykt eller multifunksjonshemmet barn kan forstå de utfordringer og emosjonelle påkjenninger disse foreldrene står i.

Ellen Arnstads historie gjør inntrykk på meg, og det er derfor jeg har et spesielt engasjement for å møte disse familiene med støtten de trenger.

KrF jobber for likeverdsreform

De utfordringene som beskrives av Arnstad og andre foreldre i lignende situasjoner er nettopp hvorfor det var viktig for KrF å få på plass likeverdsreformen. Reformen handler om å endre holdninger og systemet som møter mennesker i ekstra utfordrende situasjoner.

Familier med barn med funksjonsnedsettelser har ofte behov for hjelp fra flere tjenester. Nå får disse familiene en lovfestet rett til en koordinator som skal sikre at familiene får den hjelpen de har krav på fra kommunen.

Som et ledd i å gjøre livet litt enklere for dem som får barn med spesielle behov, har KrF også kjempet for å forbedret pleiepengeordningen og innføringen av kontaktfamilieordningen.

Aldri ment å legge sten til byrden

Vi ønsker at vi skal ha et et samfunn som verdsetter mangfold. I Norge skal man kunne være trygg på at man skal få den hjelpen og støtten man trenger når beskjeden om at barnet vil trenge ekstra hjelp kommer. Jeg ønsker meg samfunn som legger armen rundt disse familiene og gir hjelp, og der har vi alle en vei å gå.

Det er en beskrivelse av hvordan vi er redd samfunnet vil bli hvis vi ikke lar etikken styre teknologien.

—  Olaug Bollestad

Bruken av begrepet «sorteringssamfunn» var aldri ment å legge sten til byrden for enkeltpersoner. Det er en beskrivelse av hvordan vi er redd samfunnet vil bli hvis vi ikke lar etikken styre teknologien. Ny teknologi er et fremskritt, men vi som samfunn må ha et bevisst forhold til hva det betyr for synet på mennesket og dets verdi.

Konsekvensene av mer testing ser vi i våre naboland. Island og i Danmark var det en kraftig nedgang i barn født med Downs syndrom eller andre kromosomvariasjoner etter at enkelte tester ble innført. Disse testene vedtok Stortinget i mai i fjor å innføre også i Norge. KrF ønsker å møte disse familiene med mer støtte og hjelp i stedet for mer testing.

Frykter mindre mangfold

Et samfunn med færre mennesker med Downs syndrom blir et mindre mangfoldig samfunn. Og i et samfunn med mindre mangfold, vil stadig nye grupper kunne føle seg uønsket eller mindre verdifulle. Ved å stadig lete etter barn med diagnoser før fødsel, frykter KrF at vi senker terskelen for hvem som får bli født.

Vi ønsker et samfunn som har plass til alle og som verdsetter mangfoldet.

—  Olaug Bollestad

Vi ønsker et samfunn som har plass til alle og som verdsetter mangfoldet. Vi trenger en svangerskapsomsorg som gir trygghet og oppfølging etter den enkeltes gravides behov, og ikke omfattende testing av alle gravide.

Derfor har KrF gjort mye for å forbedre de ordningene som finnes rundt familier som er i denne situasjonen, nettopp for å støtte dem og vise dem at samfunnet vil støtte dem selv om man får barn med stort hjelpebehov.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt