Verdidebatt

NRK må lære av Matheson-fadesen

ISRAELDEKNING: NRK-programleder Shaun Henrik Mathesons utbrudd er et symptom på langvarig, systemisk og tiltagende skjevhet i NRKs dekning av Israel. Det behøves en grundig selvransakelse og endringer.

Jeg må begynne her: som jødisk nordmann hører jeg til venstresiden i israelsk politikk og jeg er vekselvis mismodig, kritisk eller forskrekket over Netanyahu-regjeringens politikk og fremferd overfor palestinerne. Det irriterer meg at jeg stadig må presisere dette.

Mange jeg kjenner og respekterer ser annerledes på det, og er ikke underlegne meg i kunnskap, moral eller intellekt. De vektlegger andre ting, forstår mulighetsrommet på en annen måte, er ofte mer bekymret over fremtiden. Det er det uenighet bygger på.

Jeg innbiller meg heller ikke at jeg evner å sette meg inn i livet til israelere og palestinere slik at jeg kan - her jeg sitter trygt i hjemmekontor på Bislett - belære dem om hvordan de skal se på sine egne liv.

Leif Knutsen

Jeg forventer at vi snart får høre noe sånt: «Matheson ga uttrykk for sterke og smakløse meninger om Israel, men det har ingenting med antisemittisme å gjøre.»

—  Leif Knutsen

Virkelighetsfjern dekning

NRK har helt siden 1980-tallet beveget seg vekk til noe stadig mer fjernt fra virkeligheten i området. Det som presenteres reflekterer heller toneangivende holdninger i redaksjonsmiljøet på Marienlyst. Oppgulpet i et radioinnslag fra NRK-programlederen Shaun Henrik Matheson, i forbindelse med Israels vaksineringssuksess, er typisk i dette enfoldige miljøet: Man skal ikke omtale Israel uten å si noe stygt om det.

For NRK å behandle dette som en arbeidsulykke, å beklage at det gikk «over streken», er både å henge ut Matheson for noe han bare er en del av, og verre: å forsøke å feie under teppet de systemiske problemene som gjør NRKs dekning av Israel til en karikatur av seg selv.

Oppgulpet fra Shaun Henrik Matheson er typisk i dette enfoldige miljøet: Man skal ikke omtale Israel uten å si noe stygt om det.

—  Leif Knutsen

Det blir selsomme konsekvenser av denne ensidige, fantasiløse dekningen: NRK er for eksempel en god kilde for å forstå narrativet til Fatahs radikale fløy. Men det gjør også at kunnskapsrike og saklige, kritiske eksperter ikke lenger orker den kjeften de får ved å ikke rette seg etter den enøyde omtalen.

En saksopplysning: det er kommet frem - også fra de palestinske myndigheters side - at Israel ikke er ansvarlig, og ble heller ikke bedt om å bidra til, de palestinske myndigheters vaksinasjonsprogram. Men det er ikke rart at Matheson er feilinformert.

Treffer norske jøder

Norske jøder er på sin side lei av å bli avkrevd «rett» mening om Israel, noe som min innledning i denne saken også reflekterer.

Jeg forventer at vi snart får høre noe sånt som denne saken: «Matheson ga uttrykk for sterke og smakløse meninger om Israel, men det har ingenting med antisemittisme å gjøre.»

Til det er å si: NRK plikter å ta ansvar for utilsiktede konsekvenser av det de publiserer Det er nå blitt helt åpenbart at holdninger til Israel påvirker holdninger til jøder i Norge. Dette gjør seg blant annet gjeldende når jøder - både enkeltvis og som gruppe - avkreves at de skal ta offentlig avstand fra Israel, altså at det er kun sosialt og politisk akseptabelt å ha en bestemt mening om Israel.

Det er forståelig: Hva skal man tro om folk som ikke blir like forargete som NRKs journalister og «eksperter»?

Det er et kjent problem at en stor andel jødiske nordmenn holder en lav, for ikke å si usynlig, profil.

—  Leif Knutsen

Når rapperen Kavehs oppfordring i konsert om å «Føck jødene» regnes som «israelkritikk», er det åpenbart at skillet mellom jødehat og Israelhat er visket ut. Om NRK virkelig vil motarbeide antisemittisme, skylder de å definere forskjellen, sette den i sammenheng med definisjonene til (for eksempel) International Holocaust Remembrance Alliance (der Norge er medlem), drøfte og tydeliggjøre dette skillet, håndheve det på linje med all annen rasisme.

Og hva med å rutinemessig rådføre seg i det norske jødiske miljøet hvordan slike - og andre - utsagn oppfattes? Mitt bestemte inntrykk er at de fleste oppfatter dem som truende, og det er et kjent problem at en stor andel jødiske nordmenn holder en lav, for ikke å si usynlig, profil.

Nødvendige tiltak

Om NRK virkelig ønsker å ha dekning av Israel i samsvar med sin samfunnsoppgave; og om de vil være seg sitt ansvar bevisst overfor den vesle og svært sårbare norske minoriteten som jødene våre er, burde de snarest:

  • Erkjenne at Mathesons utbrudd også reflekterer uholdbare holdninger i hans arbeidsmiljø. Gjerne ved at en utenforstående ekspert - gjerne fra utlandet og frikoblet fra sosiale bånd i Norge - undersøker forholdene grundig.
  • Går gjennom egne retningslinjer for objektiv og treffende journalistikk i lys av dekningen av Israel. For eksempel: henger nyhetsformidlingen sammen med det bildet man får om man leser gjennom et godt utvalg andre kilder om saken? Er eksperter etterrettelige i sine fortolkninger? Får alternative og kritiske røster plass? Kommer det dementi når avgjørende forhold formidles feil?
  • Utarbeider en policy som unngår at norske jøder - også de som kanskje er enige i Israels politikk på en eller flere områder - fra mistenkeliggjøring og det som verre er. Det holder ikke med å si seg frabedt beskyldninger om antisemittisme.
  • Viser vilje til drastiske grep ved grove forseelser og overtramp. Noen ganger må folk flyttes på, eller flyttes vekk. NRK skal kreve at arbeidet fra deres medarbeidere har kvalitet, objektivitet og integritet.
  • Generelt blir flinkere til å ta innover seg konstruktiv kritikk. NRK må lære seg å lytte til - og oppmuntre til - saklig kritikk som fremmes med innestemme. Men holdningen er ofte avvisende, og det oppmuntrer til utestemme. Det går også utover de mange seriøse og dyktige journalister i NRK som faktisk vil bli bedre i sitt fag.

Bryt syklusen, NRK

Den vante syklusen i slike saker er: noe ufyselig legges ut, redaktørene beklager og trekker, andre klager over ytringsfrihet, jøder beskyldes for å være hårsåre, det hele legges bak oss, det kommer paroletaler mot antisemittisme på visse tider av året, og så kommer det noe ny ufyselighet, gjerne ved jule- og påsketider.

Jeg håper - antagelig forgjeves - at NRK denne gangen ønsker å bryte syklusen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt