Verdidebatt

Mye står på spill

KONVERTITTSAKENE: Endelig kommer en konvertittsak opp i Høyesterett. Står vi overfor et gjennombrudd for det brede kirkelige engasjementet på dette feltet?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt