Verdidebatt

Katolsk bakstrev

HOMOFILI. Overfor «betongkatolikker» som tviholder på kirkens lære som uforanderlig og ufeilbarlig, kan det være på sin plass å minne om Jesu budskap.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt