Verdidebatt

Norge må erkjenne folkemordet

OPPROP: Tretti land har formelt erkjent folkemordet på armenerne. Så lenge Norge lar være, gjør vi oss til en medskyldig i den aktuelle situasjon som armenerne befinner seg i.

[object Object]

Åpent brev til regjeringen ved statsminister Erna Solberg.

Den 27. september 2020 gikk aserbajdsjanske styrker til angrep på det armenskbefolkede område Nagorno-Karabakh med full politisk og militær støtte fra Tyrkia. I de påfølgende seks uker stod Armenia og Nagorno-Karabakh alene i kampen mot en massiv og ødeleggende overgriper.

Det er bevist at det under disse ukene foregikk flere brudd på Geneve-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid. Det ble fra Aserbajdsjans side brukt klasebomber, hvite fosforbomber og leiesoldater fra bl.a. Syria. Tyrkias og Aserbajdsjans retorikk og uttalelser i mediene har fått Genocide Watch til å reagere. De har varslet om at verden nå kan bli vitne til et nytt folkemord på armenerne.

Utsatt for et folkemord i Det osmanske riket

For å unngå en katastrofe for befolkningen i Nagorno-Karabakh, med titusenvis av sivile ofre, ble Armenias statsminister Nikol Pasjinjan den 10. november 2020 tvunget til å signere en foreløpig fredsavtale, som ikke bare innebærer en de facto kapitulasjon for området, men som også er svært destruktiv for armenernes oppfatning av seg selv som nasjon. Dette spesielt med tanke på at de, sammen med assyrere, pontus-grekere og andre minoriteter, fra 1915 til 1918 var utsatt for et folkemord i Det osmanske riket, hvor omtrent 1,5 millioner armenere ble drept og 90 prosent av deres hjemland ble tatt fra dem. Trusselen er overhengende og mange armenere vurderer nå igjen å forlate sitt hjemland.

Tretti land har erkjent folkemordet

Tyrkia og Aserbajdsjan fornekter dette folkemordet. De fornekter også frarøvelsen av landområder som har funnet sted. Genocidforskere verden over er unisone i sin konklusjon om at det her dreier seg om et folkemord. Det er også bred politisk enighet om dette. Tredve land, deriblant USA, Canada, Russland, Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia og Østerrike har formelt erkjent folkemordet. Hellas, Italia, Frankrike, Sveits og Slovakia har til og med gått så langt at de har gjort fornektelsen til et straffbart anliggende.

Pave Frans beskriver Det osmanske rikets massedrap på armenere som det første folkemordet i det 20. århundre.

Vatikanet har også tatt stilling til saken. Pave Frans beskriver Det osmanske rikets massedrap på armenere som det første folkemordet i det 20. århundre. Armenia var det første land i verden til å innføre kristendom som statsreligion i år 301. En massiv ødeleggelse av minnesmerker, kirker og klostre har i tyrkisk- og aserbajdsjanskstyrte områder foregått siden 1915. Dette i et kontinuerlig forsøk på å omskrive historien.

Internasjonale eksperter har påpekt at de land som ikke tar innover seg det faktum at det foregikk et folkemord fra 1915 til 1918, gjør seg medskyldige i den aktuelle situasjon som armenerne befinner seg i. Hvis denne linjen blir fulgt videre kan Armenia, med den aggresjon som de er omgitt av, miste sin suverenitet og opphøre å eksistere som nasjon.

Fredspris-landet Norge har et ansvar

Norge, som utdeler Nobels Fredspris, har et spesielt ansvar når det gjelder å behandle historiske fakta som omhandler overgrep mot mennesker, frihetsberøvelse og folkemord. Norge har som internasjonal formidler en forpliktelse til å adressere autokratisk aggresjon i verden, og ikke gi etter for andre hensyn. Ut fra dette må Norges manglende stillingtagen oppfattes som inkonsekvent og uforenelig med landets egen selvforståelse som fredsnasjon.

I denne sammenheng bør man ikke glemme at to av armenernes største helter er Fridtjof Nansen og Bodil Biørn, som begge viet store deler av sitt liv for å redde hundretusener av armenere. Dersom Norge her avstår fra å sette et tydelig tegn, er vi med på å bidra aktivt til at Tyrkia og Aserbajdsjan kan fortsette sin aggresjon, og det ikke bare overfor armenere, men også andre befolkningsgrupper i og utenfor regionen. Ved en manglende påpekning av folkemordet på armenerne blir også folkemord andre steder i verden legitimert.

Vi oppfordrer med dette deg og din regjering til å erkjenne folkemordet på armenerne.

Hilde Myklebust, Forfatter

Jan Erik Vold, Lyriker

Synnøve Persen, Billedkunstner og Forfatter

Paal Helge Haugen, Lyriker

Aagot Vinterbo-Hohr, Lege og forfatter

Gunnar Wærness, Lyriker

Mona Høvring, Forfatter

Torgeir Rebolledo Pedersen, Forfatter

Torild Wardenær, Lyriker

Einar Økland, Lyriker

Bertrand Besigye, Forfatter

Bård Larsen, Historiker og prosjektleder Civita

Dagfinn Koch, Komponist

Harald Lyche, Billedkunstner

Mona Bentzen, Billedkunstner og Menneskerettighets- og Fredsforkjemper

Synnove Ellingesen, Billedkunstner

Nina Hotopp, Billedkunstner

Oddmund Enoksen, Advokat

Helle V. Goldmann, Ph.D., Antropolog

Bjørn Fossli Johansen, Fhv. Avdelingsdirektør Norsk Polarinstitut

Peter Th. Ørebech, Professor i Rettsvitenskap, UiT

Toralf Hasvold, Professor Emeritus, UiT

Ann Kristin Balto, Kommunikasjonsrådgiver

Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Statsautorisert Translatør og Tolk

Eva Kristin Nergård, Hovedbibliotekar

Vigdis Turid Våvang, Pensjonist

Ivar Stokkeland, Bibliotekar

Pål Tidemann, Lektor

Atle Eikeland, Diakon

Adrian de Vries, Adjunkt

Sjur Atle Furali, Ph.D-student

Gaute Øien Tollan, Student ved Institut d’études politiques, Paris

Ulf Isak Leirstein, Politiker

Mads Andreas Danielsen, Prosjekt Koordinator

Rune Solenes Opstad, Portefoljeansvarlig for Møre

og Romsdal fylkekommune

Rune Norheim, Service Medarbeider, ISS

Didrik Seip Hjort

Paul Llewellyn, Lektor

Jan Gregersen

Jeppe Strands, Global Shaper for Global Shapers Dilijan Hub

Atle Grønn, Professor i Russisk, UiO

Per Henrik Zahl, Seniorforsker, Dr. med. ved Folkehelseinstituttet

Béatrice Blom, Avdelingsleder Fremmedspråk, Kongshavn vgs

Tone Carlsen, Lektor

Lillian Wellén, Fhv. Daglig Leder, OPG

Tine Sunde, Lektor

Anders Brunsvik, Lektor

Ragni Welle-Strand

Hans Otto Böhm, Lektor

Roger Rein, Ansvarlig Redaktør

Ole Lunde, Styremedlem i Tankesmien Skaperkraft m.m.

Erik Brekke, Fhv. Direktør

Jens Fredrik Brenne, Prest

Thomas Nilsen, Lektor

Astor Reigstad, Pensj. Overlege

Jan-Egil Mosand, Nødhjelpsmedarbeider

Stig Magne Heitmann, Seniorrådgiver

Morten Sandberg, Lege

Gabriel Gørrisen, Student ved Berkeley, California

Graciela Nilsen

Jorunn Solheim, Seniorforsker

Knut Herbjørnrød, Anleggsleder

Wenche Lise Kverneland, Avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Per Steinar Husby, Selvstendig Næringsdrivende

Severin Schirmer, Honours-Student ved UiO

Trond Olav Paulsrud, Managing Partner i The Vibe

Barbro Raen Thomassen, Billedkunstner

Berit Hope Høivik, Psykolog

Siv Torild Bru Schjelderup

Per Grimsby

Lars Tjemsland, Pensj. Psykiater

Anders Kvalevåg, Pensj. Sokneprest

Birger Foseide, Prost Emer.

Asbjørn Høivik, Pensj. Direktør

Vigdis Troøyen Foseide, Pensj. Klinikk Sosionom og Terapeut

Kjetil Molvik, Sokneprest

Torfrid Waldeland, Lærer

Harry Waldeland, Prest

Jorunn Karin Sørbo, lærer

Hildegunn Kalvenes, Pensjonist

Solveig Elin Bru-Olsen, Sjefsekretær

Tore Lein-Mathisen, Pensjonist

Bjørn Vikøyr

Magnus Jansen Bru, Daglig Leder

Inger Lise Bru, Mekler og Kulturarrangør

Sjur Cappelen, Skribent og Fredsaktivist

Kjetil Torp, Ordfører, Vegårshei Kommune

Merete Valstad, Pensj. lærer

Ivar Hodnefjell, Kirkesanger

Møyfried Bjorland, Pensjonist

Kjetil Svestad, Organist

Tore Thomassen, Musikant

Olga Zetterstøm,

Jofrid Bru Staurland, Pensj. Økonomisjef

Tronn Leander Eriksen, Bussjafør

Hendrik Weber, Kommunestyrerepresentant

Mette Rosenlund, Ansatt

Torun Linea Tromsdal, Adjunkt

Lars-Johan Brännmark, Chief Scietist, Tekn.Dr., Uppsala

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt