Verdidebatt

Trenger vi HEF i sekulære Norge?

HEF: Hva skal være Human-Etisk Forbunds identitet i et samfunn som preges av sekularisering, og der kirken mister innflytelse? Vel, identiteten vår er egentlig ikke så revolusjonerende ny.

«Når kirka ikke lenger er den samme maktfaktoren som tidligere, er det ikke lenger så relevant å være mot den. HEF må profilere seg på noe annet.» Det skriver Åste Dokka i en interessant kommentar.

Human-Etisk Forbund (HEF) har gjennom det meste av sin historie kombinert rollen som både interesseorganisasjon og seremonileverandør. I den grad kirken har vært en motpart har det vært i kraft av dens privilegier og sammenblanding med offentlig virke. Utfordringen Dokka gir oss handler om noe helt grunnleggende: Hva skal være HEFs identitet i et samfunn som preges av sekularisering, og der kirken mister innflytelse?

Et livssynssamfunn

Først og fremst skal vi fortsette å styrke oss som humanistisk livssynssamfunn, og være et seriøst alternativ til religiøse trossamfunn. At stadig færre nordmenn har et forhold til organisert religion er ikke det samme som at vi er likegyldige til hvordan vi skal leve våre liv, hvilke verdier vi ønsker å bygge det på, eller hva som gir livet mening.

I det sekulære velstandssamfunnet finnes en lengsel etter dybde, visdom og skjønnhet. En inspirasjonskilde for denne lengselen er nettopp religionene. Filosofen Alain de Botton påpeker i boken Religion for atheists at sekulære mennesker kan lære mye av religion på livsområder som sosialt fellesskap, mellommenneskelig godhet, kunst og arkitektur.

Humanistisk livsveiledning

Å ha tilhørighet til et livssyn kan bidra til at mennesker finner seg bedre til rette i verden. Til å se sitt eget liv i en større sammenheng. Og ikke-religiøse mennesker har selvsagt de samme behovene som religiøse hva gjelder livsmening, tilknytning, felleskap, verdier og eksistensiell omsorg når det røyner på.

Seremonier for de store begivenhetene i livet bidrar til å ramme inn vårt livsløp. Men livet er så mye mer enn høytidsdagene, og derfor er vi i HEF nå i gang med å bygge opp tjenesten «humanistisk livsveiledning». Dette er et samtaletilbud inspirert av både sjelesorg og filosofisk praksis. Samtaletjenesten etableres både i offentlige institusjoner og som et eget tilbud til våre medlemmer. For oss er dette et stort skritt på veien mot å bli et helstøpt livssynssamfunn.

Humanistiske verdier

Samtidig som vårt livssynssamfunn skal være til stede for den enkelte, så har vi også en forpliktelse til å stå for de humanistiske verdiene når disse trues. Ser vi utenfor våre landegrenser oppdager vi at når politikken påvirkes av religion, lider minoriteter og mennesker med mindre makt.

Det LHBT+-personer opplever i land som Polen og Ungarn, er eksempler på noe som skjer når staten blir mindre sekulær. Her står HEF sammen med våre søsterorganisasjoner verden over, i kampen for alles frihet til å være den de er, til å tro eller ikke tro og til å tenke og ytre seg fritt. Akkurat slik vi gjennom tidene har gjort og gjør her hjemme i kampen for kvinners rettigheter. Fordi ulikestilling er en trussel mot humanistiske verdier.

Identiteten vår er egentlig ikke så revolusjonerende ny.

—  Hans Christian Nesk, sjef for livssynsavdelingen i HEF

Identiteten vår er egentlig ikke så revolusjonerende ny. De verdipolitiske kampsakene endrer seg, men vi er fortsatt en vaktbikkje som rykker ut når humanistiske verdier trues. Samtidig er vi et humanistisk livssynssamfunn som er tilgjengelig når folk trenger oss. I livets vakreste og såreste øyeblikk. I søken etter inspirasjon til å utvikle seg som mennesker, eller i møte med vanskelige livsvalg. Til forveksling ikke så ulikt kirken, men med humanistisk filosofi istedenfor luthersk teologi som ballast.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt