Verdidebatt

Familien skal bestemme - ikke staten

Da jeg fikk min yngste sønn rett før valgkampen i 2017, var jeg bare hjemme i tre måneder før det bar på jobb igjen. Politikerne skal ikke bestemme hva som er riktig for hver enkelt familie.

For Frp er familien det viktigste fellesskapet i samfunnet. Det er familien selv som vet best og som er best i stand til å avgjøre hvordan de vil organisere sine liv. Det er ikke politikere eller offentlig ansatte gjennom lov som er den beste til å avgjøre dette. For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at politikere ikke skal styre familienes liv gjennom detaljregulering. Alle familier er unike. Derfor er politikken til venstresiden med Ap i spissen så feil. De har en hovedmal for alle og vil styre og bestemme over familien.

Valgkamp med baby

Familien og barna er det viktigste i livet. Jeg er så heldig at jeg har tre barn og en fantastisk mann. De betyr alt for meg. Alle gangene jeg har fått barn har mannen min hatt lange permisjoner. Da jeg fikk min yngste sønn rett før valgkampen i 2017, var jeg bare hjemme i tre måneder før det bar på jobb igjen. Dette passet best for vår familie da, fordi jeg måtte drive valgkamp. Hadde jeg kunnet ville jeg vært hjemme lenger.

Politikerne påtvinger familien ordningen de mener er riktig selv om den ikke passer alle. I kjent sosialistisk stil skjæres alle over en kam og behandles likt selv om utgangspunktet er helt ulikt.

—  Sylvi Listhaug, Frp

I noen familier er enten mor eller far selvstendig næringsdrivende. Ofte har de hverken mulighet eller råd til å være hjemme. Dagens ordning fører til at permisjonstiden går tapt fordi familien ikke kan fordele permisjonen selv. Enten må de betale en dagmamma den siste tredjedelen av permisjonstiden eller så må den ene ta ulønnet permisjon. De fleste vil ha problem med å overlate barnet til andre så tidlig. Da står familien kun med en inntekt. Politikerne påtvinger familien ordningen de mener er riktig selv om den ikke passer alle. I kjent sosialistisk stil skjæres alle over en kam og behandles likt selv om utgangspunktet er helt ulikt.

Hjerterått av politikere

Noen barn tar ikke flaske, andre barn sover dårlig. Jeg synes det er hjerterått at politikerne tvinger mødre på jobb igjen når barnet er så lite uten hensyn til familiens situasjon. Det er mødrene som har båret frem barnet og det tar tid for noen å komme seg til igjen etter en fødsel. Men alle slike individuelle behov ser politikerne glatt bort fra.

Frp mener det er familien som skal bestemme hva som er riktig for dem, ikke politikerne. Derfor vil vi gi familiene mer valgfrihet. Vi har stor respekt for dem som mener det er viktigere å prioritere barna sine fremfor penger og pensjonspoeng. Familiene er ulike og foretrekker forskjellige løsninger som passer deres hverdag og livssituasjon. Vi må ha tillit til at familiene selv klarer å finne ut av dette.

Foreldrepermisjon har gått fra å være et viktig velferdsgode til å også bli et politisk redskap for å blande seg inn i hvordan familier velger å organisere sine liv. Når Arbeiderpartiet og andre partier vil nekte familiene å bestemme selv, handler det om manglende respekt for familien. Jeg vil ikke at alle familier skal være en politisk korrekt A4-familie. De skal få bestemme selv og gjøre det som passer deres livssituasjon.

Tillit til familiene

Familien er det viktigste fellesskapet i samfunnet. Familiene skal gis frihet til å velge det rette for seg og sine nærmeste. Det å tilbringe tid med sine barn er en verdifull investering som alle foreldre setter pris på. Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger som sikrer barn en trygg og god start på livet. Denne ordningen er barnets og foreldrenes, ikke politikernes.

I min omgangskrets har jeg venner som har delt permisjonen likt og ulikt. Det har de sine egne grunner til, som jeg som politiker aldri bør overkjøre. Lovgivningen bør tilrettelegge for at familiene får mer frihet, ikke mindre. Vi har tillit til at barnefamiliene selv finner de beste løsningene for sin egen hverdag.

Nei til tredeling

For Frp handler god familiepolitikk om å la folk flest få ha størst mulig makt over sin egen hverdag. Derfor vil vi flytte maktbalansen bort fra politikere og byråkrater, la vanlige folk beholde mer av sin egen inntekt og selvsagt la foreldrene selv bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen. Videre skal familiene selv bestemme hvilken barnehage barna skal gå på, hvilken skole barna skal gå på, og eldre og pårørende skal selv få velge hjemmehjelp og pleiehjem, rett og slett fordi ingen kjenner familienes behov så godt som familiene selv.

For Frp handler velferdssamfunnet om at de som trenger det skal få hjelp. Derfor har vi vært med på å innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging, redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, og en rekke andre tiltak. Frp er sikre på at frihet til familiene og målrettede tiltak er en sunnere politikk enn venstresidens universelle A4-løsninger der politikerne bestemmer og familien overkjøres. Derfor vil Frp nå fremme et representantforslag i Stortinget om å oppheve den pålagte tredelingen av foreldrepermisjonen. Det vil gi familiene tilbake friheten til selv å styre sine liv.

Ut mot forslag i eget parti: «Likestillingen er ikke kommet langt nok ennå – ei heller for pappaer»

Jorunn Lossius: «Ap har gammeldagse løsninger for moderne familier»

Psykiater: «Optimalt at mor får den primære omsorgsrollen det første leveåret»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt