Verdidebatt

NRK Brennpunkts skrekkbilde av en skole

Hvis Brennpunkt hadde gjort en grundigere faktasjekk, hadde de sett at vi har et tett samarbeid med helsesykepleier, skoleteam, barnevern, BUP, PPT og habiliteringen for barn og unge.

Jens-Edvard Henriksen

Styreleder ved Ørsnes privatskole

Kjell-Viktor Kristiansen

Rektor ved Ørsnes privatskole

Vi har sett gjennom dagens publisering fra Brennpunkt. Helheten i programmet ser vi på som et «karakterdrap» av skolens verdigrunnlag, seriøse intensjoner og profesjon. Om det som kommer fram her hadde vært et rett og nyansert bilde, ville vi selv ha lagt ned driften av skolen umiddelbart.

I programmet ser vi at Brennpunkt siterer en retorikk brukt langt tilbake i tid med ordkrig mellom grunnleggeren av menigheten og kristendommen på 1880-tallet, og sammenblander dette med dagens situasjon i Norge i 2020. Vi er en skole med basis i et etablert alternativt livssyn, for foreldre som selv ønsker å ha barna sine her. Vi legger stor vekt på å ikke ha et nedlatende og kritisk syn på andre og andres valg.

LES OGSÅ: Direktoratet åpnet tilsyn med Guds Menighet-skolene, men besøkte dem aldri: – Det holder ikke

Vi har bedt om dialog

Våre intensjoner er noe helt annet enn det helhetsbildet som kommer fram i Brennpunkt. Dette har vi også tatt med i et tilsvar til Bufdirs første bekymringsmelding, datert 7. april 2020, for øvrig et brev som Brennpunkt har utelatt å sitere fra. Der kommer det tydelig fram at vi beklager sterkt at noen har hatt dårlige opplevelser underveis i skoleløpet hos oss, og at vi mer enn gjerne ønsker å få rette opp i dette. Derfor henvendte vi oss til Bufdir, som etter mange uker svarte følgende: «Vi forstår at dere ønsker dette, men vi har ikke mulighet til å dele de opplysningene dere ønsker på grunn av taushetsplikten. Vi har imidlertid videreformidlet skolens ønske om kontakt med dem det gjelder.»

Vi velger å publisere ovenfor nevnte brev som vi sendte til Bufdir. Der beskriver vi i tydelige ordelag vår situasjon og opplevelse av at ansvarlig direktorat holder oss på avstand, samtidig som de bruker spalteplass i media og uttrykker stor bekymring rundt vår skoledrift. Vi opplever liten vilje hos Bufdir og Udir til å ta vår organisasjon seriøst. Vi har gjentatte ganger bedt om dialog, men i Brennpunkt legges det fram som om vi ikke ønsker dette. Vi oppfordrer Bufdir og Udir til umiddelbart å komme på stedlig tilsyn, noe vi forøvrig har bedt om flere ganger.

LES OGSÅ: Vårt Lands reportasje om de påståtte forholdene ved Guds Menighet

Grundigere faktasjekk

Realiteten er at ansatte på skolen er meget bevisst på viktigheten av at eksterne instanser følger med hvordan barna som går på skolen her har det. Vi har derfor et tett samarbeid med helsesykepleier, skoleteam, barnevern, BUP, PPT og habiliteringen for barn og unge, og vi benytter oss av deres ekspertise. Hvis Brennpunkt hadde gjort en grundigere faktasjekk, ville de også ha funnet ut av dette.

Les hele brevet her

Innlegget sto først på trykk i Lofotposten

LES MER:

Bufdir: Henlegging av bekymringsmelding kan ha vært ulovlig

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut av trossamfunnet: – Slik er livet i Guds Menighet

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt