Verdidebatt

Bjarne Gustad fortjener honnør og støtte

Biskop Olav Øygard tar et stort skritt i retning av en totalitær tolkning av Bibelen når han fratar Bjarne Gustad undervisningen til konfirmantene.

Bjarne Bjelland

Pensjonert politimann

Etter medieoppslagene om prekenen til sokneprest Bjarne Gustad i Maze kirke 23. august er det høyst betimelig å spørre hva slags ytringsfrihet vi har fått i vårt eget fedreland. Er det blitt flertallets politiske, teologiske tolkning av Bibelens ord etter nåtidens tidsånd som skal bestemme hva prestene i kirken skal si fra talerstolen?

Guds gode vilje

Barn og unge er vår viktigste verdi og derfor er det veldig viktig at de får et sunt og godt budskap fra presten i en verden hvor våre barn og unge er utsatt for en kanonade av informasjon gjennom internett. Å sette etiske grenser er en viktig del av omsorgen for våre barn og unge som skal videre i livet. Videre er det også mange foreldre i dag som er forvirret om hvilke verdier og holdninger de skal formidle til sine barn. Det er derfor godt for disse å høre at en prest er tydelig og sikker i sin formidling av Guds gode vilje.

Biskop Olav Øygard har med sin beslutning om å frata Gustad undervisningen til konfirmantene tatt et stort skritt i retning av en totalitær tolkning av Bibelen. Videre svekker han retten til at ansatte i kirken får forkynne hva de mener er Guds gode vilje med mennesket og hva som er absolutter etter Bibelens lære. Konsekvensene for å la bare én tolkning av Bibelen gjelde i kirken, vil skade våre barn og skape ytterligere forvirring blant vår oppvoksende generasjon. Den kristne arv i Norge er det barna våre trenger å få undervist i og Bibelens sannhet og etiske normer er til beskyttelse for alle generasjoner i en tid preget av kaos og usannheter.

LES OGSÅ: Presten kalte abort og kjønnsskifte ugudelig – nå får han ikke undervise konfirmanter lenger

Fortjener honnør

Bjarne Gustads tale om ugudelige lover, abort og vielse av to personer av samme kjønn er jo i tråd med kirkens tale til alle tider. Å omtale disse lovene som synd og videre oppfordre ungdommene til å møte disse forholdene med å kjempe for rettferdighet for barna og ikke godta denne læren må jo være virkelig god undervisning for den oppvoksende generasjon.

Dagens barn får i dag undervisning hvor det som før var etisk riktig etter Bibelens lære er feil og det som var riktig nå er feil med lovverket i hånd.

Bjarne Gustad fortjener honnør og støtte for sitt budskap til konfirmantene og de andre tilstedeværende denne dagen. Hans omsorgsfulle budskap til de unge som skal ut i voksenlivet var en sannferdig tolkning av hva slags lovløshet samfunnet bygger sin ekteskapslov på i dag.

Ungdommen trenger å reflektere over Bibelens sannheter og har ikke vondt av å høre voksne mennesker formidle et sunt budskap inn i deres og foreldrenes liv.

LES MER:

Bjarte Gustad: – Det holder ikke bare å snakke om Guds kjærlighet, vi må også snakke om Guds dom

Sokneprest: – Synda er ikkje sendt på dør

Liv Osnes Dalbakken: «Hva tør vi å si høyt i Den norske kirke?»

Sofie Braut: «Trusdebatten er full av kunnskapshol. Vi kunne trengt vår eigen Magnus Takvam»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt