05 December 2020Verdidebatt

Vi skal være det ledende sentrumspartiet

Du trenger ikke være kristen eller kristen på en bestemt måte for å bli med på KrF-laget. Det holder at du mener at alle mennesker er like verdifulle, at vi skal ta vare på hverandre og at vi har et ansvar for kloden vår.

Kjell Ingolf Ropstad

Leder i Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti er en bevegelse bygget på slitesterke verdier: Respekten for menneskets ukrenkelige verdi. Den grenseløse nestekjærligheten og ansvaret for hverandre. En ansvarlig og solidarisk bruk av naturens ressurser. Disse verdiene går ikke ut på dato. Det er verdier Norge og verden trenger for av for å kunne møte fremtidens utfordringer på en trygg og god måte.

Vi som samfunn prioriterer feil verdier

Vi har som samfunn altfor lenge prioritert verdier som skader mennesker, fellesskap og miljø. Vi har fått et samfunn der ikke alle mennesker føler seg velkomne, der systemet ofte blir viktigere enn enkeltmennesker, der menneskelivet blir kommersialisert og seksualisert, der teknologien utvikles og tas i bruk uten å ta nok hensyn til mennesket.

Vi har et samfunn der vi har svekket de små og nære fellesskapene ved å frata familier, frivilligheten og lokalsamfunnene mye av deres ansvar, der flere mennesker må mestre livet alene, og der vi ser at utenforskapet stadig er økende. Ensomhet står i fare for å bli en epidemi.

Vi har skapt en forbrukerkultur uten bærekraft, som har gitt oss en miljø- og klimakrise som truer vårt livsgrunnlag. Samtidig vokser ulikheten i verden. Vi har en enorm oppgave foran oss dersom vi skal nå FNs mål om å utrydde fattigdom.

LES OGSÅ: Tidligere Venstre-topp anbefaler det nye partiet Sentrum: – Trengs et nytt og ekte sentrumsparti

Det er behov for et KrF

Nå er det tid for å ta andre verdivalg. Derfor trenger vi et tydelig, kristendemokratisk verdiparti. Som løfter menneskeverdet når samfunnet søker det perfekte, og mennesket gjøres til et middel eller en vare. Som tør å snakke om verdien av forpliktelse og gjensidig avhengighet, der andre preker om størst mulig rom for selvrealisering og individuell frihet. Som er en motkulturell kraft mot en utvikling der forbrukskarusellen går raskere og raskere, mens miljøet ødelegges og vi blir syke av å ha for liten tid sammen med hverandre. KrF skal være de fremste til å løfte de verdiene som gjør samfunnet mer menneskelig, varmere og tryggere.

I disse tider sies og skrives det mye om KrF som jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er åpenbart at noen av våre politiske konkurrenter har en interesse av å gi en karikert fremstilling av partiet. For meg er det mer alvorlig når folk som er glade i partiet lurer på om KrF er i ferd med å endre seg. For det betyr at vi ikke har lykkes godt nok med å få frem at vi fortsatt skal være et verdiforankret, relevant og sentrumsorientert folkeparti. Jeg har to budskap til de som måtte lure på hvor KrF er på vei under meg som partileder.

Vi skal være det ledende sentrumspartiet

For det første: Jeg vil at KrF skal være det ledende sentrumspartiet i Norge. Kristendemokratiet er selve definisjonen av en tredje vei i politikken. Når noen kaller KrF for et «borgerlig» parti, eller plasserer oss i båsen «høyreside», tar de feil. Vi jobber hver dag på Stortinget og i regjering, i fylkesting og kommunestyrer, for å trekke politikken mot sentrum, der de gode løsningene finnes.

Sentrum er noe mer enn et minste felles multiplum av ulike ideologiske tradisjoner. KrF er et sentrumsparti fordi vi tror at menneske trenger frihet, fellesskap og forpliktelse, og at vi bare kan leve gode individuelle liv med støtte fra nære og sterke sosiale nettverk. Vi vil ha en sterk velferdsstat og en sosial markedsøkonomi, men har samtidig en sunn skepsis til både staten og markedet. Vi mener samfunnet skal bygges nedenfra, gjennom sterke familier, sosiale nettverk, frivillighet og levende lokalmiljøer.

LES OGSÅ: Hareide om nytt parti: – Jeg mener sentrumspartiet KrF er det beste alternativet

Du trenger ikke være kristen for å stemme KrF

For det andre: Jeg har en ambisjon om at KrF skal være en bred allianse av verdibevisste velgere. Jeg lar meg inspirere av den jobben Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland gjorde for å åpne partiet for nye velgere på 1990-tallet. Folk er mye nærmere KrF enn de tror. Du trenger ikke være kristen, eller kristen på en bestemt måte for å bli med på laget. Det holder at du mener at alle mennesker er like verdifulle, at vi skal ta vare på hverandre og at vi har et ansvar for kloden vår.

Vi har en jobb å gjøre med å senke terskelen, slik at flere kjenner seg komfortable med å stemme på oss og bli aktive i partiet. Vi skal våge å bygge broer mot alle som deler våre verdier, og inngå allianser med nye miljøer. Vi skal ha takhøyde for forskjellighet og ulike meninger i partiet. Det viktigste er at vi står sammen i kampen for likeverd, sosial rettferdighet og et bedre miljø.

LES MER:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt