Verdidebatt

Trekker seg fra dialogmøtet med Sian: – Jeg har møtt Sian, de er ikke ute etter dialog

Nasir Gondal (SV) trekker seg fra det kommende debattmøte i Drammen mellom Sian og muslimer. Han mener Sian bare vil ha oppmerksomhet, og reagerer på at initiativtager Yousuf Gilani sier at koranbrenning bør være forbudt.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kun én dag etter kunngjøringen av datoen for et debattmøte mellom Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og muslimske teologer, begynner arbeidsgruppen å slå sprekker. Nasir Gondal, som har vært på flere forberedende møter, sier han nå er overbevist om at Sian ikke har et reelt ønske om å oppnå dialog.

– Jeg trekker meg først og fremst på grunn av Sian. Jeg har pratet med deres representanter og de virker ikke som folk som vil ha dialog. De har kun ett argument – å hate koranen og islam. Det er uakseptabelt, tordner Gondal.

Gondal er SV-politiker og sitter i Kontrollutvalget i Drammen kommune, men har ikke representert partiet i arbeidsgruppen, kun seg selv som muslim. Han er også styremedlem i Drammen moské, som har vært en av tilretteleggerne for dialogmøtet.

Ba Sian stoppe demonstrasjonene midlertidig - ble ikke hørt

Gondal forteller at han på møter med Sian, har bedt dem om å innstille sine kommende demonstrasjoner i dialogens ånd. Ifølge ham, har dette vært uaktuelt for Sian. Sian avslutter etter planen sin markeringsturne i Hamar lørdag 12. september.

– Jeg ba dem om at når man sitter ved bordet og har dialog, må man midlertidig droppe aggresjonen mot koranen og islam. Men de sa at de skal fortsette med demonstrasjonene. Da er det ikke vits å ha dialog.

– Så du har trukket deg helt - fra arbeidsgruppen også?

– Ja. Jeg vil ikke kaste bort tid og krefter på å ikke komme fram til en løsing. Jeg merker at Sian bare trenger oppmerksomhet og ingenting mer, sier Gondal, og legger til:

– Det er ubrukelig å ha dialog med Sian. På det siste møtet, så sa de at de har en demonstrasjon i Hamar snart, og den tenker de å gjennomføre. I et sivilisert samfunn er det ikke noen plass for slikt.

Reagerer også på Gilanis utspill om koranbrenning

Tirsdag informerte Yousuf Gilani Vårt Land om at «dialogmøtet» mellom Sian og muslimske teologer skal holdes på FN-dagen, 24. oktober, i Drammen. Han informerte også om hvem som sitter i arbeidsgruppen. Gondal var en av dem, og ifølge ham har Gilanis nylige uttalelser fått flere i arbeidsgruppen til å tvile på møtet.

I forbindelse med annonseringen av møtedatoen, sa Gilani til Drammen Live 24 at han ikke støttet et forbud mot koranbrenning. Det falt ikke i god jord hos Gondal, som sier alle de muslimske trossamfunnene som har vært med i arbeidsgruppen ikke lenger vil være representert, men at deres medlemmer kun er med som enkeltindvider.

– Hvis Gilani sier at han ikke tar avstand fra koranbrenning, er vi ikke med som moské, sier Gondal, som er styremedlem i Drammen moské.

Om kritikken mot hans kommentarer om koranbrenning, sier Gilani følgende:

– Som jeg har sagt tidligere: Jeg tar sterk avstand fra koranbrenning. Men så lenge loven tillater brenningen av hellige bøker, så er det opp til påtennerne om de vil gjøre det. Så får vi drive det gode arbeidet som forhåpentligvis kan få folk til å ikke ville gjøre det.

Til tross for kritikken fra Gondal, mener Gilani det er synd at Gondal har valgt å trekke seg fra arbeidsgruppen.

– Gondal har vært en kjemperessurs i planleggingsfasen og en god støttespiller, sier han.

Gondal og Gilani uenige om hvem arbeidsgruppen representerer

Vårt Land erfarer at arbeidsgruppen som har forberedt det kommende møtet, har flere representanter enn det som har blitt opplyst. I tillegg til Gondal og Gilani, er representantene som er offentliggjort Hatice Luk Elmacioglu, leder av Tyrkisk hovedorganisasjon i Norge og den muslimske ungdommen Whabab Qadir, som ifølge Gilani skal være en stemme de unge muslimene. Mufti (islamsk lærd) Malik Muhammad Awais, fra Drammen moské, skal etter planen være involvert i å gi svar på Sians forhåndsinnsendte spørsmål på møtet.

Gondal ønsker å påpeke at medlemmene av arbeidsgruppen har blitt enige om at de ikke representerer sine respektive trossamfunn, men at de er enige om å stille som en ny organisasjon som de har kalt Dialognettverkforum.

– Så det er du som personlig trekker deg ut nå fordi du ikke representerer Drammen moské?

– Det er jeg som personlig trekker meg ut. Men jeg vet at også Drammen moské er sterkt imot koranbrenning. Hvis Gilani sier han ikke tar avstand fra det, da er vi ikke med som moské, sier styremedlem Gondal.

Styreleder i Drammen moské, Sajid Mukhtar, sier moskéen er for et forbud mot koranbrenning, men at de fortsatt støtter debattmøtet. Han sier at deres støtte ikke avhenger av hva Gilani personlig mener, men hvilket standpunkt det nyopprettede Dialognettverkforum tar.

– Dialognettverkforum ble dannet på grunn av koranbrenningene. Vår moske har vært en tilrettelegger for arbeidsgruppen for samtale, som nå har blitt til dette selvstendige nettverket. Men blir nettverkets formål forskjellig fra vårt, kan vi ikke lenger støtte dialogmøtet, sier Mukhtar.

Dialognettverkforums neste møte skal holdes på fredag, dagen før Sians planlagte markering i Hamar.

LES MER:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt