Verdidebatt

Internasjonalt samarbeid nedprioriteres ikke

Ingrid Vik hevder at regjeringen ikke verdsetter samarbeidet med Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Det stemmer ikke.

1 av 2

Ingjerd Schou og Torill Eidsheim

Stortingsrepresentanter for Høyre og medlemmer av Europarådets Parlamentarikerforsamling og OSSEs Parlamentarikerforsamling

Ingrid Vik reiser en viktig diskusjon når hun skriver om norsk satsing på Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. OSSE, som den forkortes til, er den største mellomstatlige organisasjonen på sikkerhetsområdet, og samler til samarbeid i norske nærområder og Øst-Europa. Når vi i dag ser dramatikken som utspiller seg i Hviterussland, er det ikke vanskelig å forstå betydningen av en slik organisasjon.

Den samlede innsatsen som teller

I sitt innlegg hevder derimot Vik at vi ikke verdsetter dette samarbeidet. Det stemmer ikke. Hun nevner at regjeringen valgte å prioritere innsatsen for å sikre Norge en plass i FNs Sikkerhetsråd heller enn å søke formannskapet i OSSE for 2020. Det stemmer at vi etter tøff motsand klarte å sikre oss plass i Sikkerhetsrådet og at dette krevde stor norsk diplomatisk innsats.

Norges internasjonale samarbeid kan ikke begrenses til enkeltorganisasjoner. Vi må se på den samlede innsatsen. Her inngår både arbeidet i Europarådet, FN og Nordisk Råd for å nevne noen av de viktigste. Internasjonalt samarbeid kan ikke isoleres til å sette organisasjoner opp mot hverandre, men evne å se sammenheng og helhet. Er vi synlige på ett område, blir vi gjenkjent på et annet.

LES OGSÅ: Oppfordret til bønn, ikke protester – nå kan hviterussiske kirkeledere bli nødt til å velge side

Den siste tiden har dialogen vært krevende

Det er også helt feil å hevde at vi ikke bidrar til å styrke OSSE. Norge støtter OSSEs virksomheter gjennom pliktige bidrag, frivillige bidrag og med sekondering av personell. Faktisk er Norge den fjerde største giver av frivillige midler til organisasjonen. Norge støtter prosjekter som er geografisk fordelt på Vest-Balkan, Øst-Europa, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

OSSE består av flere institusjoner og strukturer for å optimalisere utøvelsen av mandatet. Ministerrådet har en viktig rolle for beslutninger og utvikling. I senere tid har dialogen vist seg krevende og det må kunne sies at samarbeidet, har vært mest effektivt innen parlamentarikergruppen. Der vi har kommet frem til enighet om en rekke prosjekter. Den siste tiden, har vi sett at samarbeidet må få fornyet styrke, der akter vi som deltar på Norges vegne å gjøre vårt for å sikre at dette skjer. Dette er viktig for tiltak innen og forståelse av klimasaken og samarbeid i Arktis.

Vi er vårt ansvar bevisst

Internasjonalt samarbeid på parlamentarikernivå – ikke minst i Europa! - er viktigere enn på lenge. Verden er i rask endring, og vi ser en økende ustabilitet i etablerte relasjoner. Norge utfører et utstrakt og omfattende engasjement for å sikre fredelig samarbeid og utvikling i verden.

Den siste tiden har vist at vi kommer til å være enda mer avhengig av dette samarbeidet fremover, når vi skal ut av pandemien. Vi er ansvaret bevisst, og heldigvis ivaretar vi vår innsats. Norge står derfor godt rustet til fortsatt å være en solid pådriver!

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt