Verdidebatt

Korona kan gi oss 13 millioner flere barnebruder

Hver femte jente blir giftet bort før de fyller 18. Vi trenger nye ideer for å hjelpe dem.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Margot Skarpeteig

Fagdirektør for menneskerettigheter i Norad

Nankali Maksud

Koordinator for skadelige skikker i UNICEF

12 millioner jenter under 18 år vil stå brud i 2020 alene. For mange av dem er bryllupet og bryllupsnatta deres livs verste mareritt. Og for mange er ekteskapet et menneskerettighetsbrudd og en frihetsberøvelse så alvorlig at det faller inn under FNs definisjon på moderne slaveri.

Dårlig økonomi å gifte bort barn

En trenger ikke et eneste økonomisk argument for å droppe den skadelige praksisen barneekteskap. Men uansett er det interessant å merke seg at tunge forskningsmiljøer har regnet på hvorvidt barneekteskap lønner seg eller ikke for lands nasjonaløkonomi. Og tallenes tale er klar.

Ifølge Verdensbanken og International Center for Research on Women, kan verdens land spare inn ufattelige 4000 milliarder dollar (37. 300 milliarder kroner) i velferdsutgifter innen 2030 ene og alene ved å droppe barneekteskap. Her er noen av grunnene.

Jentene vil ha en mye større sjanse til å fullføre utdanningen. Når barn blir gift, blir de nesten alltid tatt ut av skolen, men med fullført utdanning bedres inntekter, kjøpekraft, ernæring og levestandard. De som gifter seg som voksne får også færre barn. Det betyr at befolkningsveksten reduseres. Til slutt har de som gifter seg som voksne lavere risiko for svangerskapskomplikasjoner, fødselsskader og spebarnsdødsfall. Flere barn vokser opp sunne og friske.

• LES OGSÅ: Hun er en «Pippi av i dag»: Derfor er jenter som er alene på flukt, ekstra utsatt

En av fem jenter blir barnebrud

Før korona var det god framgang i arbeidet mot barneekteskap. UNICEF har regnet ut at i løpet av de siste ti årene har 25 millioner jenter unngått barneekteskap, jenter som uten aktiv innsats hadde blitt giftet bort som barn. Så selv om framgangen i prosent ikke er stor i forhold til behovet, har målrettet innsats hatt stor betydning for manges liv.

Det betyr at mens en av fire jenter for ti år siden ble giftet bort før de fylte 18, blir en av fem jenter giftet bort i dag.

Sosialt stigma å være 17 år og ugift

Fremgangen vi har hatt det siste tiåret svekkes. Nesten daglig rapporter FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer om hvordan unge jenter rammes hardt og brutalt av følgene av pandemien. Arbeidet med å beskytte barn er i krise.

Forskning viser at jenters utdanning er den viktigste beskyttelsen mot barneekteskap og tidlig svangerskap. Jenter som ikke går på skole løper en betydelig større risiko for å bli giftet bort enn jenter som går på skole.  I dag er hele 1,2 milliarder barn i 168 land rammet av skolestengninger på grunn av korona, ifølge UNESCO. Det er 68 prosent av alle barna.

Men barneekteskap handler om mer enn jenters tilgang til utdanning. Det er også en overlevelsesstrategi for å håndtere økonomiske vanskeligheter for familien. Og det er godt innarbeide sosiale normer som gjør det vanskelig å utsette ekteskap til jentene er voksne. Å være 17 år og ugift er et sosialt stigma i mange land.

Korona gir større risiko for barneekteskap

Korona betyr at jenter har enda større risiko for å bli gift før de fyller 18 enn ellers. Hele 13 millioner flere barn risikerer å giftes bort enn om verden ikke hadde blitt rammet av pandemien, varsler FNs befolkningsfond.

Det er umulig å si noe sikkert om framtiden, men anslaget baseres på estimater fra FNs befolkningsfond, i samarbeid med UN University. Dette er et så alvorlig tall at vi må stoppe opp og tenke. Hvordan kan vi redde disse barna fra å bli giftet bort?

• LES OGSÅ: Norske FM-sendere får nytt liv i Malawi. Der skal de bidra i kampen mot barneekteskap.

Ingen kjappe løsninger

Det finnes ingen snarvei for å få slutt på barneekteskap. Men vi vet en del om hva som virker. Jenter må få vite at de har egenverd og har rett til å si nei. Og de må få gå på skole.

Familiene deres må få innsikt i hva døtre går glipp av når de inngår ekteskap som barn, og de må få visshet om at jentene fortsatt vil være giftbare når de har blitt myndige. Foreldre må sikres tilgang til andre overlevelsesstrategier enn ekteskap for sine unge døtre. Lokalsamfunn må stå sammen om å beskytte unge jenter (og gutter), og nasjonale myndigheter, religiøse ledere og skoler må være tydelige stemmer for barns rettigheter.

Tenker nytt for å nå ut

Pandemien krever at vi tenker nytt rundt de praktiske måtene vi jobber med disse spørsmålene, fordi skolegang, holdningsendringsarbeid og fattigdomsreduserende tiltak normalt betyr at folk kommer sammen. En rekke organisasjoner og forskere er i full gang med å teste ut nye arbeidsmetoder som kan fungere under pandemien. Mye av arbeidet er støttet av norske skattemidler.

Nå som organisasjoner og myndigheter ikke lenger kan bevege seg rundt i lokalsamfunn, sender UNICEF og FNs befolkningsfond radioprogrammer om hvorfor jenter bør vente med å gifte seg til de er voksne. De har delt ut radioer til de mest utsatte jentene, slik at de kan høre på programmene og også få undervisning mens skolene er korona-stengt. De har utstyrt sosialarbeidere med telefon for å levere viktige meldinger om barneekteskap til utsatte familier, og tatt i bruk nasjonale nødtelefoner for barn for å forhindre barneekteskap.

Spådommen burde falle i grus

Målet vårt må være at vi om noen år kan se oss tilbake og si at spådommene om at 13 millioner flere jenter kom til å stå barnebrud på grunn av korona ikke slo til.

Tenk så fint det vil være om vi kan få det til. Og tenk så annerledes barns liv er om de i stedet for å tre inn i voksenlivet, kan nøye seg med å leke mor, far og barn.

LES MER:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt