Verdidebatt

Kristnes omtale av president Trump.

Jeg begrunner hvorfor jeg synes vi skal være noe forsiktig med å kritisere Trump. Han trenger kristnes forbønn mer enn deres kritikk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

President Trump er meget kontroversiell. Det har han sannsynligvis vært i store deler av livet. Det ble godt synlig da han ble valgt til USAs president. Kristne atskiller seg ikke fra vanlige folk når det gjelder hva man skal mene om Trump.  I USA er det nettopp kommet en bok med 37 kristne forfattere som uttrykker seg til dels meget kritisk om presidenten.  På den andre sider har vi amerikanske kristne som har en annen oppfatning.

Også her i Norge har kristne to syn. Avisen Vårt Land hadde 8 juli en redaksjonell artikkel som var ganske krass, og som hadde formuleringer jeg oppfatter som upassende for kristne.

Personlig er jeg mer opptatt av alternativet til Trump. Hva hadde skjedd om han ikke hadde blitt valgt? Da hadde USA i enda fire år hatt en president fra venstresiden. Hva er venstresiden i Amerika? Den utgjøres i stor grad av folk som har sine meninger preget av Frankfurter skolens ideologer. De første av Frankfurterskolens medlemmer kom til USA i 1937, og fikk meget fort viktige stillinger i det amerikanske universitetssystem. Det første universitetet som ansatte en `Frankfurter` som professor var Columbia University. I løpet av kort tid ble det amerikanske samfunn utsatt for ideene til Kritisk Teori som målbar Frankfurter skolens ideer. Disse ideer hadde to utgangspunkter: Marxisme og ateisme. Denne marxisme var ikke først og fremst en kritikk av økonomiske forhold, men hadde som målsetning å rasere den basis som vestlige samfunn hadde hatt de siste hundreårene.

Budskapet var klart og tydelig: Alt som hadde med kristendom å gjøre skulle bort. Ekteskapet skulle omdefineres, farsrollen nedtones, matriarkatet fremheves. Ikke-heteroseksualitet var det normale, homoseksualitet ble løftet fram. Monogami ble bekjempet. Det la grunnlaget for det som nå preger kulturen: Synet på rase, seksualitet, kjønn, samliv, sannhet, etikk. Frankfurterne var opptatt av å destruere, og hadde færre tanker om det som skulle erstatte det gamle. Det klassiske syn på familie og samliv kunne føre til uheldige samfunnsforhold. De mente blant annet at dette synet stimulerte fascistisk tenkning. Alle former for marxisme ser på kristendom som sin viktigste motpart. Kristen moral og etikk er det da viktig å bekjempe. Evolusjonen forklarer livet, og Gud eksisterer ikke.

Frankfurterskolens ideer ble dominerende innen akademia. Dette har ført til at millioner av amerikansk ungdom i løpet av tiden på college og universitet har blitt massivt påvirket av disse tanker. Både Hillary Clinton og Barack Obama var lærlinger av Saul Alinsky som var en tydelig kommunist.

Et resultat av dette er at majoriteten av amerikansk kristen ungdom mister troen i løpet av ungdoms-årene. Åtti prosent angis. Mengden av amerikansk ungdom som oppgir sin kristne tro har aldri tidligere vært så stor som nå. Ordet hopetall brukes. Et annet forhold er at Kritisk Teori har ført til at amerikansk ungdom læres opp til kun å være kritisk og negativ til sitt fedreland. Det kan det heller ikke komme noe godt ut av.

Venstresiden i USA har fra første dag av Trumps presidenttid arbeidet for å bli kvitt ham. Alle midler har da vært tillatt, også løgn. De har ikke akseptert at Trump ble valgt. De aksepterer ikke resultatet av en folkeavstemming. Da tillater jeg meg å stille spørsmålet: Er disse mennesker da skikket til å styre USA?

Min Bibel sier at vi skal be form dem i høy verdighet i samfunnet.  Siden det er tydelig at Trump har en del uheldige sider i sin karakter, er det enda viktigere å be for ham. USA er nå inne i en meget kritisk fase. Derfor bør du også be for USA. Skulle USA bli skadeskutt på grunn av all uroen der, vil det også gi mange negative konsekvenser for alle land i Vesten. Så min anmodning til deg som er kristen og opptatt av å finne negative sider ved Trump, er: Be  for Trump daglig, og be i tillegg menigheten din å be for president Trump og USA på neste gudstjeneste du er på. Det vil vise et kristent sinnelag, og kunne gi en genuin forståelse for den alvorlige situasjon Vesten befinner seg i.

I pandemitider burde vi kristne kanskje heller stille spørsmålet: Er det noe Gud forsøker å si oss? - enn å være opptatt av å være kritisk.

For å være personlig: Hvis du er en kristen som ikke har bedt for Trump og USA den senere tiden, mangler du selve forutsetningen for å kritisere ham.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt