Verdidebatt

Kirken må lære av historien

Kirken har en lite ærefull historie når det gjelder behandlingen av ulike minoriteter. Som ledere i kirken må vi være lydhøre overfor den sårbarheten som flere minoritetssamfunn fremdeles lever med.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt