Verdidebatt

Høyres kalde skulder

Høyres innvandringsutvalg snakker om «handlingsregel» og «akkumulerte underskudd og overskudd». Nei, det er ikke budsjett og oljefond de snakker om - det er mennesker.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristin Walstad, 1. nestleder Viken KrF

Simen Bondevik, Gruppeleder Nordre Follo KrF

Dag Fedøy, Nestleder i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk, Nordre Follo KrF

Og mens Høyre utreder hvordan de skal finne en handlingsregel som gjør at innvandringen til Norge blir streng og bærekraftig, venter Monica Mæland på at 8-10 land faktisk tar imot barn fra den overfylte Moria-leiren i Hellas. Det hjelper ikke at elleve EU-land har sagt at de vil hente barn. Norge vil først se at landene realiserer sine løfter, og vil ikke ta med Storbritannia og Sveits i regnestykket, ifølge justisministeren. Høyre gjør det de kan i regjering for å forhindre at Norge skal ta imot barn i nød, ved å bremse KrF og Venstres gjennomslag. Barna lever sammenstuet i en flyktningleir med 20.000 mennesker på et område ment for 3000. Redd Barna sier: Mens Monica venter, lider barna i Moria.

Arven etter Nansen

Høyres innvandringsutvalg, ledet av Torbjørn Røe Isaksen, foreslår å innføre en handlingsregel for å sikre at antallet flyktninger som kommer til Norge ikke skal styres av internasjonale kriser. Hvorfor skal ikke Norge måtte forholde seg til disse? Norge har lange tradisjoner for stille opp i krisesituasjoner i verden. Vi stiller opp med nødhjelp og med langsiktig bistand for å gi fattige land og innbyggere mulighet til utvikling og bedre levekår. Og vi har også vært villig til å ta imot flyktninger som har beskyttelsesbehov. Det gjorde vi blant annet i forbindelse med borgerkrigen i Jugoslavia, en krig i vår egen bakgård i Europa, like nordøst for Moria-leiren i Hellas. Men nå ser det ut som Høyres medmenneskelige fokus er i ferd med å falme.

Da Nansen fikk fredsprisen sa Fredrik Stang: «Og er det ikke noe av det samme vi har sett i disse dager? En strøm, som få har trodd på, er det som igjen har båret Nansen frem: Den dype strøm av menneskefølelse, som ligger under det lag av is som stater og individer kapsler sig inn i under dagenes kamper og prøvelser. Den strøm har han trodd på, og gjennom den tro har hans arbeide seiret. Måtte strømmen også i fremtiden bære frem». Det er vårt ansvar som nasjon å føre Nansens arv videre.

LES OGSÅ: Ny Moria-uenighet mellom regjeringspartiene: Vil ikke telle med Storbritannia og Sveits

Bistand eller nødhjelp?

Høyre-utvalget foreslår også å koble bistand mot migrasjon, noe de forsøkte seg på i tospann med Frp i 2015. Da sa tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide tvert nei til forsøket på å bruke bistand for å løse våre migrasjonsutfordringer. Bistand er ment å hjelpe fattige land, ikke rike Norge. Utvalget foreslår å bruke bistand til FN-leirer i nærområder for å hindre at flyktninger velger å flykte videre. De vil gi bistand som virkemiddel for at andre land skal være villige til å ha flyktningleirer. Dette for at vi skal slippe å måtte få flyktninger på døra hos oss.

Når vi gir hjelp til flyktningleirer dreier det seg oftest om nødhjelp og ikke bistand. Er det dette utvalget mener, eller er det bistand for å smøre velviljen til landene de mener? I bistand har Norge langsiktige siktemål om permanent forbedring og utvikling for land og for innbyggere. Målet er at landene skal greie seg uten vår bistand.

Dessuten er det ikke rettferdig at naboland til land i krise skal ta all byrden. Med et folketall på 6 millioner innbyggere, har Libanon om lag 1,5 millioner flyktninger. Er det ikke nettopp for å få til en ansvarsfordeling at vi har gått sammen om kvotesystemet i FN? Er det ikke en forventning at alle land stiller opp? Norge er kjent som en humanitær stormakt. Vil Høyre at vi fortsatt skal være det?

Flashback til 2015

Vår frykt er at vi i norsk politikk skal bevege oss i samme retning som en del andre land i den vestlige verden, hvor populisme og nasjonalisme trumfer anstendighet og internasjonalt ansvar. Her pålegger det Høyre et særlig ansvar som ledende regjeringsparti.

Høyres innvandringsutvalg gir oss flashback til 2015, når utvalget bruker begrepet «flyktningstrømmer». Som om mennesker på flukt fra nød og borgerkrig flommer innover oss som en naturkatastrofe. Vi snakker om mennesker, mennesker i den ytterste nød. Vi skulle ønske at Høyre brukte et annet språk for å snakke om flyktninger, akkurat som partiet heller ikke bør snakke om å bruke en handlingsregel for å håndtere mennesker på flukt.

LES OGSÅ: Vårt Land mener: Oppsiktsvekkende asyl- og flyktningforslag fra Høyre og Torbjørn Røe Isaksen

Høyre trenger en i karantene

Moria er Europas flyktningkrise nr. 1. Vi har i lengre tid registrert at frivillige organisasjoner, bistandsorganisasjoner, politikere og aktivister gjentatte ganger har argumentert og demonstrert for å få regjering og storting til å handle. Argumentene er gjentatt til det kjedsommelige. Men tallene og menneskeskjebnene er like tydelige og sterke: 38.000 mennesker bor i overfylte ankomstsentre og flyktningleirer i Hellas. 36 prosent av disse er barn, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Leirene er overbefolket. Sanitærforholdene er elendig. Vannforholdene er dårlige. Helsetilbudet er mildt sagt mangelfullt. Og på toppen av det hele vet vi ikke hva som skjer hvis Covid-19 får spre seg i leirene.

Pandemien har blitt brukt som en unnskyldning for ikke å handle. Vi mener derimot Høyre trenger en karantene for å tenke over hvordan partiet vil fremstå fremover. Det handler ikke minst om hvem partiet finner verdifellesskap med fremover og hvem de vil gi en kald skulder.

LES MER:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt