Verdidebatt

Det er polariseringa som er problemet

I staden for å driva symbolpolitikk for å gjera 2-3 prosent av befolkninga enno meir begeistra, håpar eg KrF vil arbeida for å vinna tilliten tilbake hos ein større del av folket.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt