Verdidebatt

ID og DNA -konsekvenser for religion (6)

I disse tider plages mange av negative tanker -om seg selv og i forhold til sine omgivelser. Kirkens SOS og andre mottar telefoner fra mange flere samtaler, der innringer seriøst vurderer å ta sine liv. Hva er et menneskeliv verdt, og hva er det som gjør livet verd å leve? Dette er tanker som er aktuelle i denne sammenheng. Er en innprentet at et menneske bare er en utviklet amøbe, så blir det vanskelig å opprettholde noe menneskeverd av betydning. Er mennesket produkt av en intelligens, får det sin verdi gitt utenfra. Fortrinnsvis noe utenfor tid og rom, da alt startet med Big Bang.Men hvor stammer våre tanker fra, og hva er egentlig en tanke? Går vi til materialistiske forestillinger, som neo-darwinismen er bygd på, så blir konsekvensen av den, at tanker er utilsiktede sekreter av bio-kjemiske prosesser i hjernen. Om det skulle være hele forklaringen, i hvilken grad kan man tro på slike forestillinger? Da kunne en knapt feste lit til verken egne eller andres tanker. Om det derimot finnes en metafysisk, overnaturlig dimensjon, så blir tanker lette å forklare som verk av en intelligent kilde. Da står årsaken mer i stil med resultatet, et reflekterende, meningssøkende menneske. Da er mening lettere å finne, også utover liv og død.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg håper at ingressen denne gang kan leses for seg, og knyttes til et generelt syn, og ikke mot bestemte personer. Det er en hemsko om debatten om evolusjonsteorien blir rettet mot personer, slik M. Andreassen gjorde sist: Jeg vil forsøke å besvare hans argumenter relativt kortfattet, i den grad jeg klarer det:

MA: Dette er ikke rasjonell tankegang. Slipp deg løs, det er ingen grunn for tvangstanker, verken evo.t og ateisme.

AEL: Dette er et argument som pusher andres tanker ut i det irrasjonelle og hevder at jeg har tvangstanker etc. Jeg visste ikke at du var psykolog også, siden du uttaler dette om andres forestillinger. Du benytter også ordet ‘vendetta’ om min atferd. Sist jeg så noe som lignet vendetta, var da du vekselvis omfavnet nye, og hogg løs på ‘gamle’ ID-tilhengere i denne diskusjonen nylig. Da jeg sjekket sto du f.eks. med dobbelt så mange innlegg her på VD som jeg. Det må være lov både å forsvare eget – og andres syn, uten å få beskyldninger om ‘tvangstanker’ rettet mot seg.

For å bekrefte at jeg ikke står alene om at noen, jeg sier ikke til deg personlig, men at synet du representerer, kan få til å tenke som nevnt, kan jeg henvise til en kronikk i Aftenposten nylig –se punktet 'Slippe løs' -her. Vil du si at svensk håndtering av epidemien, der noen i utgangspunktet snakket om å slippe epidemien løs, også var irrasjonell og besto av tvangstanker -her?

MA: Det har jeg vel egentlig vist uttrykk for tidligere så jeg forstår ikke hvorfor du kommer til meg med dette flere ganger

AEL: Om du har kommet med det flere ganger, så er det uten at jeg har vært klar over det.  Jeg må likevel få si at å hevde at synet om at ET ikke har noen relevans for virkeligheten for øvrig, synes være i strid med andres erfaringer fra virkeligheten. Det finnes da én total-virkelighet, ikke flere ikke-overlappende? Historien viser klart at ideer har konsekvenser –her. Det er ingen tvangstanke.

MA: Hvorfor kan ikke mitt verdibaserte syn være MITT syn, hva jeg mener ? ..  Virker dette provoserende på deg / dere ?

AEL: Selvfølgelig kan det være ditt syn. Det er ikke provoserende, men virker usammenhengende, ikke-konsistent. Men om en vil begrunne et verdisyn ut fra blinde, ikke-styrte naturprosesser, så blir det å henføre til personlige, subjektive meninger, slik du gjør:

MA: Jeg mener at personer selv, helt på egenhånd, kan finne mening i tilværelsen.

AEL: Man kan finne en subjektiv mening i tilværelsen for eget vedkommende, men de fleste vil foretrekke å se sitt liv i sammenheng med virkeligheten for øvrig.

MA: ET sier INGENTING om retten til liv, menneskeverd eller tiltak i forbindelse med virus epidemier.

AEL: ET sier ikke noe om dette direkte. Men om ikke mennesket er noe mer enn en utviklet amøbe, evt. en parasitt, så ligger ikke tvil om menneskets verdi særlig fjernt. Se f.eks. en abortdiskusjon fra USA –her. Jamvel om det skulle være et høyerestående dyr, -noe paleontolog og agnostiker G. Bechly avviser her, så drepes jo mange dyr. Om du er på jakt etter andre ID-folk som ikke er religiøse, kan Michael Denton være et tips.

At populasjoner renses ved naturlig seleksjon, og at det er selve drivkraften for evolusjon i livets historie, kan også få folk til å komme på ideen. Er det bare pur egoisme som gjør at ungdom holder på med festing i påsken, eller kan en underliggende grunn være darwinismen de lærer i naturfaget på skolen. De som er 'fit for survival' får leve videre, og gir fremgang til populasjonen som helhet. Du henviser til definisjonen av darwinisme: Denne artikkelen har både definisjonen på evolusjonsteori, og at det er et estimert et antall på drøyt 100 tusen Darwin-skeptikere, bare i USA. Vil du beordre disse til å skrive definisjonen på darwinisme 10 ganger også? Se artikkel her.

MA: Dette var heller ikke det din opprinnelige påstand var

AEL: Om jeg har uttrykt meg uklart, og det er blitt en misforståelse, er dumt. Men det bør ikke bli til forkludring for hvordan ulike rekkefølge av baser i ulike proteiner opprinnelig kom i stand.

I denne debatten har vi sett på hva som kan ha forårsaket den genetiske koden. Hver gang vi ser en kode, er den et produkt av et intelligent sinn. Du, og metodologisk naturalistisk vitenskap, utelukker det i utgangspunktet. Å hevde at materie kan skape en kode, er som å hevde at en PC kan skrive sitt eget program. Koder kommer fra et sinn, likesom program kommer fra et sinn.

For hver sekvens av aminosyrer som genererer en funksjonelt protein, så er det myriader av kombinasjoner som ikke gjør det. I det kompleksitet av nødvendige protein øker, så øker antall mulige kombinasjoner eksponentielt. De informasjonsbærende sekvenser i DNA består av spesifikke arrangement av de fire basene (A,C, T og G). For to baser, er det: 4*4=16 (4 opphøyd i 2) mulige kombinasjoner, for tre baser, er det: 4*4*4=64 (4 opphøyd i 3). For 100 baser er det 4 opphøyd i 100, som tilsvarer 10 opphøyd i 60 mulige måter å arrangere 100 baser på rad. De fleste gener, seksjoner av DNA som koder for ett spesifikt protein, består av minst 1000 baser. Det tilsvarer 4 opphøyd i 1000 mulige kombinasjoner, som er ett svimlende høyt tall (10^602). For å sette slike tall i relieff, så er det (10 opphøyd i 65 atomer) i Melkeveien, og (10 opphøyd i 80) elementærpartikler i det kjente univers.

MA: 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ? 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ?

AEL: Jeg sikter til det du skrev i denne forbindelse : Du: ET derimot er reduksjonistisk og hevder at helheten ikke er større enn summen av delene.

MA: *Det er direkte feil. Den er såpass grov at jeg tenker det må være en skrivefeil.

---

MA: For ID: Hvordan undersøker man sammensetning av deler og hvordan avgjøres det om tilfeldighet eller lovmessighet?

AEL: Det har vi vært innom. Kort: Om det f.eks. kan vises at sammensetning av delene er irreduserbar, at delene gjensidig betinger hverandre for å kunne fungere, vil det ikke kunne skje ved noen av de to nevnte, uten hensikt og fremsyn. Verken gravitasjon eller noen kjent fysisk lov kan utføre dette. For tilfeldighet er det som tidligere nevnt vanskelig å avgjøre hvorvidt det virkelig er tilfeldig, eller man ikke kan påvise andre årsaker –her.

MA: jeg har ingen tro (ja tro) på at noen av dere har lest overskriften

AEL: Om du henviser til noe som er skrevet til en bestemt, kan du ikke forutsette at jeg eller andre har lest det. Ofte kan imidlertid overskrifter virke misvisende: F.eks. i forbindelse med behov for ‘stillas’-som er blitt nevnt, hevdet jeg at slike oppbygninger krever både hensikt og fremsyn, noe du har understreket at naturlig seleksjon ikke er kjent for å ha.

MA: Forresten, flageller er en ting. Hva med Cilier og Microvilli er disse ”OK” med tanke på evolusjon.

AEL: Microvilli kjenner jeg dessverre ikke til. ID hevder bare at noen fenomener i naturen best kan forklares ved design. Siden det vekker så mye oppstyr å hevde det, må det i vitenskapelig sammenheng bevises ut over alle mulige hypotetiske forestillinger. Derfor overlater jeg til fornuftige lesere å dømme selv, om Cilia –her.

MA: Nei hvorfor i alle dager skal det spille noen rolle så lenge jeg har plass til jeg trenger. DNA har plassen

AEL: Det siste var mitt poeng: DNA har plassen: Tettheten for pakning av informasjon er helt uovertruffen. I motsetning til deg, henviste jeg til kilde: I sin bok 'In the beginning was information' skriver informasjons-professor Dr. W. Gitt at informasjons-tettheten til DNA tilsvarer 1,88*10^21 bokstaver pr. cm^3. (s.194n). Så DNA har plassen fordi ‘data pakkes’ i utrolig komprimert form.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt