Verdidebatt

Hvor er det blitt av Arbeiderpartiet?

At Arbeiderpartiets ledelse gang på gang viser til generelle prinsipper i flyktningsaker, uten å se det spesielle i enkeltsituasjoner, er uforståelig.

Av: Gro Balas. Tone Bratteli, Halle Jørn Hanssen,Tove Strand og Arve Thorvik – Ap-veteraner

Mange medlemmer i vårt parti er bekymret for at det norske samfunnet utvikler seg i feil retning på mange områder, med økt økonomisk ulikhet, økte forskjeller i helse og økte forskjeller i muligheter til utdanning, arbeid og inntekt. Det er derfor viktig at Arbeiderpartiet har en tydelig stemme i samfunnsdebatten, basert på arbeiderbevegelsens verdier om likeverd og solidaritet og vårt felles ansvar for å sikre alle en trygghet for at fellesskapet stiller opp når livet blir for krevende.

Vi må vise medmenneskelighet

Blant de som trenger denne stemmen nå, er de som sitter i Moria-leiren på Lesvos. En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg for å få Norge til å bli en del av den felles innsatsen fra flere europeiske land om å hente ut mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren. Vi har så langt ikke hørt eller sett noe positivt engasjement fra Arbeiderpartiets ledelse i saken, men har sett og hørt den sedvanlige og usolidariske argumentasjonen fra talspersonen som sendes ut i vanskelige flyktninge-og migrasjonssaker. Vi må da gå ut fra at han representerer ledelsen i partiet, selv om det virker nokså absurd. Tyskland har varslet at de vil ta imot 350-500 mindreårige og skal nå hente de første 50. Selv i disse koronatider burde også vi evne å vise solidaritet med mennesker som virkelig er utsatt. Og det haster! Det holder ikke å vise til at vi har som intensjon å ta i mot 3000 kvoteflyktninger. Vi må kunne bidra også i forhold til mennesker som lever under umulige forhold i vårt nærområde. Vi må vise medmenneskelighet og solidaritet i en akutt krisesituasjon, som den vi ser i Hellas.

LES OGSÅ: AUF og Ap-ordførere ber Støre ta imot barn fra Moria

Men vi kan gjøre vårt

Argumentasjonen som brukes for å la det være, er det langsiktige, mer strategiske arbeidet med verdens flyktninger. Hovedargumentet er at det ikke nytter å hjelpe noen, når det er så mange andre som lider. Det er et skinnargument som kan brukes på all hjelp til nødstilte. Hvorfor skal hjelpeorganisasjonene hjelpe en andel i katastrofeområder, når det finnes så mange som ingen en gang snakker om? Er det rettferdig? Hvorfor skal vi og andre gi U-hjelp til en del land i verden, når nøden er stor andre steder? Er det rettferdig?

Akkurat nå har det norske folk med all tydelighet vist at dugnadsånden lever. Alle stiller opp, for å spare de som ikke vil tåle en covid19-sykdom, og for at de som vil kunne overleve skal få den hjelpen de trenger av vårt helsevesen. Vi kan allikevel ikke hjelpe alle i Italia og Spania, men modig helsepersonell reiser ned og bidrar. Er vi urettferdige?

Vi vet selvsagt at ikke alle barn, sårbare unge og barnefamilier, kan hentes ut av Moria-leiren og andre flyktningleirer. Men vi kan, som flere andre europeiske land, gjøre vårt. Som i alle andre hjelpetiltak Norge engasjerer seg i, og som de aller fleste støtter, kan vi si at alle monner drar. Det er et godt norsk uttrykk som bidrar til å holde den verdifulle solidariteten og frivilligheten levende. Det er holdningen som hindrer at vi blir passivisert av å se den overveldende mengden av utfordringer, for så å tro at intet nytter.

Nøden er skrikende

Arbeiderpartiets verdier og historie har nettopp basert seg på at alle kan bidra med sitt, lite eller stort. At de sterkeste bidrar til å bære de svakestes byrder gjennom fellesskapet, sammen og hver for seg. Denne gangen vet vi at nøden er skrikende. Vi kunne aldri klare å se på at noe liknende skulle skje med våre nærmeste eller naboens barn. Da blir det uforståelig at Arbeiderpartiets ledelse gang på gang i flyktningsaker viser til generelle, overordnede prinsipper, uten å se det spesielle i enkeltsituasjoner.

Ja, det er emosjonelt også. Vi som satser på solidariteten og menneskeverdet er ikke bare rasjonelle. Men vi som satser på solidariteten og menneskeverdet, vet at sammen er vi sterke og at alle monner drar! Våger vi å håpe på at Arbeiderpartiet finner tilbake til grunnleggende verdier i flyktningspørsmål både ute og hjemme?

LES MER OM MORIA-SAKEN:

• Flyktningbarn-opprop engasjerer: – Vi er en del på KrF-grasrota som har begynt å se oss kraftig lei

• Venstre-press for å hente mindreårige fra Moria. Frps svar: Ikke ett barn hit

• Fylkesledere i KrF øker presset mot egen regjering om barna i Moria: – Nå må vi være veldig tydelige

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt