Verdidebatt

Bra sosial kontroll

Iblant kan muslimsk sosial kontroll føre til noe positivt. For eksempel et samfunn uten fyll eller tyveri.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Espen Ottosen

Teolog og filosof, Informasjonsleder i NLM

For et par dager siden var jeg på landsbygda i Kenya og møtte en norsk misjonær som har mer enn 20 års erfaring i området. Akkurat nå bor han et sted der de aller, aller fleste er muslimer.

«Jeg må jo si at dette er et behagelig sted å bo. Her ser vi aldri fulle folk. Tyveri er ikke noe problem. Det har vært uvanlig at menn får barn utenfor ekteskap – noe som øker stabiliteten,» forklarte misjonæren. Han har sett det motsatte på nært hold. Andre steder i Kenya kan nemlig alkohol og kriminalitet skape store problemer.

Det er enkelt å forklare hvorfor forskjellene er så store mellom ulike kulturer. På moderne norsk kaller vi det gjerne «sosial kontroll». Ingen samfunn er uten skrevne og uskrevne normer. Sosial kontroll finnes slik sett overalt. Spørsmålet blir om forventningene vi har til hverandre er positive eller negative.

LES OGSÅ: Muslim om TV2-dokumentar om BCC og Jehovas vitner: – Norsk hykleri på sitt beste

Umulig relativisme

Den som vil fjerne all sosial kontroll må omfavne relativismen. Da må du mene at det er likegyldig hva slags normer vi lever etter – og så møter du alle valg med samme holdning. Å være en skulker blir like bra som å være pliktoppfyllende, å støtte polygami like akseptabelt som monogami.

Iblant brukes begrepet multikulturalisme for å betegne en ideologi som sidestiller alle kulturer. Når det kommer til stykket, er det nok få som virkelig tenker slik. Selv mener jeg bestemt at en kultur som verdsetter gjestfrihet og ærlighet er bedre enn en kultur som møter alle fremmede med skepsis og legger til rette for uærlighet og løgn.

Derimot mener jeg at det går an å trekke frem positive trekk ved de fleste kulturer. For kulturer er stort sett sammensatte. Noe av det som fremstår som positivt kan dessuten ha negative konsekvenser. Ta for eksempel kulturer der familiebånd, og lojalitet mot slekten, verdsettes høyt. Ulempen blir at å bryte ut av et voldelig ekteskap blir for vanskelig.

Å se vår egen kultur utenfra er vanskelig. Som nordmann fremstår det typisk norske – som ikke å si et ord til sidemannen på bussen – som helt selvfølgelig. Men det betyr jo ikke at det er bra. Og hva skal vi for eksempel tenke om at eldre iblant blir funnet døde i leiligheten sin etter flere uker. Betyr slike eksempler at vi i vår kultur er for dårlige til å ta vare på eldre?

Håndballforbundets kontroll

De siste årene har «negativ sosial kontroll» blitt et mye brukt uttrykk. Stort sett settes stemplet på religiøse grupper. Men den sosiale kontrollen kan være sterk også i andre miljøer. Hvor enkelt er det for eksempel å være en kristen håndballspiller med et klassisk syn på samlivsetikk når håndballforbundet mener at man da har et ugreit menneskesyn?

Mitt inntrykk er at mange for raskt snakker om negativ sosial kontroll. Det ville vært bra om vi reserverte begrepet primært for kulturer som i liten grad tolererer utbrytere og avvikende syn. Det er dypt problematisk hvis mennesker blir utstøtt fordi de bryter med forventningene de møtes med av familien, trossamfunnet eller fellesskapet de er vokst opp i. Akkurat dette er hovedproblemet i mange muslimske sammenhenger. Misjonæren jeg møtte i Kenya kunne fortelle at de som ble kristne der han bodde, til og med kunne risikere å miste livet.

Hersketeknikk

Den muslimske kulturen jeg fikk beskrevet i Kenya har også andre negative aspekter. For eksempel foregår kjønnslemlestelse av kvinner. Og det er helt akseptert at menn har inntil fire koner.

Jeg mener at å møte unge jenter med beskjed om at deres fremtidige mann har rett til flere koner er høyst problematisk. Og vi kan selvsagt kalle dette for negativ sosial kontroll. Men jeg er usikker på hva begrepet tilfører hvis alt vi vil signalisere er en likefrem (og alvorlig) etisk uenighet.

I et mangfoldig samfunn må vi være forberedt på friske debatter om ulike etiske spørsmål. Er det bra å vokse opp i et kristent miljø der ungdom møtes av en forventning om å droppe alkohol eller vente med sex til ekteskapet? Svaret vårt avhenger selvsagt av verdiene våre. Derfor fremstår det som en slags hersketeknikk å komme med stempelet «negativ sosial kontroll» bare for å signalisere et annet etisk ståsted (som tilfeldigvis er flertallets).

LES MER:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt