Verdidebatt

Et sjansespill med ungdommene våre

Norge er ligger på europeisk bunnivå i ungdoms bruk av narkotika. En ansvarlig rusreform må sørge for å beholde dette.

Generalsekretær i Actis, Pernille Huseby mener at avkriminalisering av brukerdoses med narkotika må gjøres på en veloverveid måte. Et viktig kriterium er å sørge for at ungdom opplever at forbudet fortsatt gjelder.

Pernille Huseby

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Rett før jul ble et forslag til rusreform lagt frem. Vårt håp har vært at reformen skulle føre til et forebyggingsløft som ville sørge for å forhindre flere rusproblemer i samfunnet. Vi vil at ungdom som eksperimenterer med narkotika skal få hjelp til å stoppe en uheldig utvikling før alvorlige rusproblemer utvikles. Så langt har dette håpet ikke blitt innfridd.

Vi ønsker oss et mer finmasket reaksjonsmønster

Utvalget har foreslått en modell der personer som avdekkes med narkotika skal møte for en kommunal rådgivningstjeneste. Om man dropper å møte, er eneste reaksjon at man kan bli kontaktet av kommunen. Hvis unge under 18 år ikke møter, eller ønsker hjelp, skal barnevernet varsles. Ungdom mellom 16 og 18 kan velge å gjennomføre en kartleggingssamtale alene, men foreldrene skal normalt varsles.

Vi ønsker oss et mer finmasket reaksjonsmønster enn det utvalget har lagt frem. Det er full enighet om at mennesker med rusavhengighet ikke skal få bøter. Men når vi ønsker nye tiltak for én gruppe, må vi samtidig se på hvilke konsekvenser dette kan få for andre.

LES OGSÅ: Varsler ny retning i norsk ruspolitikk: Narkomane skal behandles, ikke straffes

Barnevernet sliter

Fra våre medlemmer som jobber med behandling, vet vi at de fleste som sliter med avhengighet venter lenge med å oppsøke hjelp. Ordningen med ruskontrakter, som gir unge individuelt tilpasset oppfølging og hjelp til å slutte å ruse seg, fungerer godt for mange, selv om det kan være krevende løp å stå i. En 16-åring med begynnende rusproblemer trenger noen som dytter i riktig retning. Særlig gjelder dette dem som ikke har en familie som støtter og hjelper.

Barnevernet skal ifølge utvalgets forslag ha et større ansvar for å følge opp ungdom som bruker narkotika. Men allerede i dag sliter barnevernet med å følge opp langt mer alvorlige saker. Utvalget legger heller ikke opp til videre fullmakter utover det som finnes nå.

Bekymringsfullt forslag

Personer som er rusavhengige bør kunne ha brukerdosen sin i fred. Men forslaget legger opp til at også ungdom og personer uten avhengighet kan ha store mengder narkotika. Man kan for eksempel ha blant annet 15 gram hasj, 5 gram heroin, kokain og amfetamin og en desiliter GHB samtidig. Dette vil også gjelde for en 18-åring på videregående. Vi synes det er bekymringsfullt.

I resten av lovgivningen er samfunnet opptatt av forbudets allmennpreventive effekt. Utvalget avviser imidlertid at avkriminalisering påvirker bruk. Det er en forenkling, og forskningen spriker. Land som har avkriminalisert, har gjort det på ulike måter og med ulikt utgangspunkt. Noen steder har det ført til økt bruk, mer bruk eller lavere debutalder for å bruke narkotika. Andre steder ikke. Alle modellene har et bredt spekter av sivilrettslige reaksjoner. Det er ingen erfaringer med en modell lik den utvalget foreslår.

Viktig informasjonsjobb

Effekten av en lovendring vil være avhengig av hvordan den gjøres, hvordan den forstås, og hva utgangspunktet er. Ofte er det også slik at en praksisendring kommer i forkant av en lovendring, slik at effekten av lovendringen er begrenset. Norge har lave brukstall for narkotika, særlig blant ungdom. Derfor er potensialet for en økning større her enn i mange andre land.

Når vi velger å avkriminalisere, må det gjøres på en klok og veloverveid måte. Et viktig kriterium er at vi sørger for at ungdom opplever at forbudet fortsatt gjelder. En spørreundersøkelse gjennomført av Sentio blant ungdom i november, viste at 40 prosent trodde avkriminalisering betydde at det nå ville bli lov å bruke hasj/marihuana. Det viser at myndighetene har en stor informasjonsjobb å gjøre.

Vår drøm

Vi hadde en drøm om en ansvarlig avkriminaliseringsmodell som ville hjelpe de tunge brukerne, og som også satset på bedre, likere og mer forpliktende hjelpetiltak for ungdom. Det er fortsatt mulig å få til.

LES MER OM RUSREFORMEN:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt