Verdidebatt

Livsvernprisens betydning

Knapt noen i det offentlige ordskiftet har problematisert abort på samme måte som Kristin Clemet.

Morten Dahle Stærk, Generalsekretær, Menneskeverd

Maria Selbekk, Informasjonsansvarlig, Menneskeverd

Vårt Land stiller i sin lederartikkel 9. januar noen spørsmål til Menneskeverd i forbindelse med årets utdeling av Livsvernprisen, og vi er glad for muligheten til å oppklare.

Bred anerkjennelse

Livsvernprisen ble innstiftet allerede i 1997, og den eksisterer for å hedre mennesker, organisasjoner eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet. Gjennom årene har en rekke vinnere mottatt prisen uten noe krav til at prisvinnerne deler organisasjonens standpunkter i alle spørsmål. Prisen har på denne måten vunnet bred anerkjennelse, og enda viktigere er at vi ønsker å slå et slag for at menneskeverdstanken er fellesgods i vår kultur helt i tråd med det Vårt Land skriver om menneskeverdet som universelt.

Menneskeverd jobber i hovedsak på tre måter: Vi underviser tusenvis av ungdommer hvert år, vi jobber med politisk påvirkning og vi deltar i den fortløpende samfunnsdebatten.

Vår reaksjon på bispemøtets uttalelse er et godt eksempel på den tredje pilaren. Da uttrykker vi organisasjonens primærstandpunkter, og dette retter seg selvsagt like mye mot kristne aktører som mot andre samfunnsinstitusjoner. Livsvernprisen har en annen funksjon; den skal støtte opp under alle gode krefter som skaper håp for menneskeverdet over lengre tid.

LES OGSÅ: Clemet får Livsvernprisen for langvarig engasjement for menneskeverdet

Modig Clemet

De som har fulgt med på debatten gjennom de siste tiårene, vil være godt kjent med at knapt noen i det offentlige ordskiftet har problematisert abort på samme måte som Kristin Clemet. Der andre aktører (også kirkelige) ofte har tiet, har hun på en modig måte fremholdt menneskeverdets ukrenkelighet og uttrykt bekymring for at menneskeverdet skal knyttes til egenskaper. I fjorårets debatt om tvillingabort og abort utelukkende begrunnet i fosterets funksjonsevne, var hun også prinsipiell og modig i sine uttalelser. Her savnet vi flere stemmer.

Menneskeverd har en langsiktig visjon om et samfunn som setter verdiene livsrett og likeverd for alle, og livshjelp i livets sluttfase øverst på prioriteringslisten. Dette er fyret vi mener samfunnet bør styre etter. I en så viktig og grunnleggende visjon ønsker vi å løfte frem de mest betydningsfulle stemmene. Årets livsvernprisvinner har i kraft av sine verdier, sitt mot og sin evne til å kommunisere etiske standpunkter en selvskreven plass blant disse. Vi er svært stolt over årets utdeling av Livsvernprisen.

LES OGSÅ: Abortlover under press: Forslag om at kvinner må se på ultralydbilde av fosteret før abort

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt