Verdidebatt

KrF jobber positivt i lokalpolitikken

Partiet må løftes av positive lokallag som tar et tak når det røyner på som nå.

Svein Atle Roset

Gruppeleder, Molde KrF

KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivillig sektor, privat- og offentlig virksomhet og offentlige styresmakter. Her kan du lese hvordan vi sammen vil bygge varmere lokalsamfunn slik dette ble vedtatt på landsmøtet. Tre nøkkelord skal ha fokus i vårt lokalpolitiske engasjement: Tillit, trygghet og fellesskap

Kristen kulturarv

KrF tror på et samfunn bygd på samarbeid og respekt der frivillig sektor, private ideelle organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet samspiller positivt. KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske 
ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

Vår verdiforankring i kristne røtter og kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring. Dette
reflekterer en grunnleggende tradisjon og fellesskapstanke hos svært mange av de politiske partiene i Norge. KrF er glade for at den kristne kulturarven står sterkt i dagens regjering.

Sentrale verdier

Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og tar ansvar for hverandre. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og respektert for den man er.
Respekten for at hvert enkelt menneske er unikt og uendelig verdifullt er en sentral verdi for KrF.

Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av menneske­rettighetene for alle mennesker. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn.

Lokalsamfunnene er nære fellesskap, der vi sammen kan hjelpe hverandre med å leve gode liv. Det er fellesskap der det tas initiativ til å tenke nytt, der sosiale relasjoner skapes, der vi lærer av hver­andre og der vi sammen løser utfordringer.

Lokalsamfunn

Vi vil løfte frem de 
naturlige fellesskapene menneskene
 lager i møte med hverandre og utfordre den
 ekstreme form for individualisme på den ene siden og statlig overstyring på den andre siden. Mennesket er mer enn en forbruker eller produsent. Vi må derfor legge til rette for lokalsamfunn preget av tillit, små og store fellesskap, innovasjon, frivillig engasjement og omsorg for hverandre.

Kommunereform med nye kommuner, nye utvalg og styrestruktur utfordrer oss i å tenke nytt. Vi må kunne se på løsninger med nytt blikk. Hovedutvalgene i kommunen må både kunne prioritere, få
 delegert myndighet, og forme ny politikk.

Dette blir både utfordrende og arbeidsomt. Ombudsrollen blir ikke lettere, men med samarbeid og respekt for hverandre og innbyggerne, kan vi finne løsninger til felles beste.

Når det røyner på

Jeg konstaterer at media viser interesse for KrF kun med svake galluper og med oppslag av
andre partiers kritikk av KrF. På sosiale 
medier stiller også mange KrF-ere negative spørsmål og stiller seg på kritikernes side. Partiet må løftes av positive lokallag som tar et tak når det røyner på som nå.

Nettopp jule- og nyttårsfeiring med
 fokus på familie og nære fellesskap kan på en positiv måte minne oss om KrF sine verdier om å bygge samfunnet nedenfra med enkeltmennesket i sentrum.

LES OGSÅ:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt