Verdidebatt

Vårt Land feiler om boikott. Igjen

Selvsagt er det mange andre aktører som også bryter folkeretten, men dette kan ikke brukes for å rettferdiggjøre en fortsatt undertrykkende praksis, slik Vårt Land gjør i sin leder fredag.

Øystein Magelssen, Generalsekretær i KFUK-KFUM Norge

Fredrik Glad-Gjernes, Daglig leder i KFUK-KFUM Global

Vårt Land bommer grovt i kritikken av Oslo kommunes ønske om å ikke støtte den ulovlige byggingen av israelske bosettinger på palestinsk land.

Boikott fungerer

I oktober foreslo byrådet i Oslo å «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten». Dette forslaget er med på å sikre at kommunen ikke lenger skal være medskyldig i brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov. Dette bør ikke kritiseres, men være et minimum av hva vi kan forvente fra en stor innkjøpsaktør. Kommuner som Trondheim og Tromsø har allerede tatt dette ansvaret.

I dag tjener Israel store penger på en aktiv ekspansjonspolitikk som blir fordømt av majoriteten av det internasjonale samfunnet. Ved å unngå å handle med aktører som ikke følger internasjonalt anerkjente spilleregler kan Oslo kommune nå sende et tydelig signal om at denne type politikk ikke skal belønnes. At denne type press fungerer er klart bevist gjennom den globale apartheidboikotten på 1980-tallet.

Etiske hensyn

Et hvert godt anskaffelsesreglement må inneholde etiske og miljømessige vurderinger. I de fleste menneskerettighetsspørsmål er dette helt ukontroversielt, men når det inkluderer kritikk av Israel skaper det ofte overskrifter.

Dette handler ikke om – som Vårt Lands leder hevder – å skille ut verdens eneste jødiske stat, Israel som en spesiell versting, men heller om å inkludere en viktig etisk dimensjon i hensynene som vektlegges i anskaffelsesreglementet. En enda sterkere posisjon fra Oslo kommune kunne da vært å vedta at kommunen ikke skal handle varer og tjenester fra noen aktører som opererer på okkupert land.

Selvsagt er det mange andre aktører som også bryter folkeretten, men dette kan ikke brukes for å rettferdiggjøre en fortsatt undertrykkende praksis, slik Vårt Land gjør i sin leder fredag. Tveit imot, dette bør brukes som argument for enda sterkere etiske retningslinjer i anskaffelsesreglementet.

LES OGSÅ: LO går for full boikott. Raude kommunar vedtek boikottar av israelske vestbreidd-varer

Ikke kritikk av jøder

Vårt Land har rett i at det er verdt å lytte til norske jøders bekymringer. Antisemittisme er et økende problem, og en utfordring som vi må stå sammen om å bekjempe. Vi som mener at vi taler vår bror til rette ved å kritisere Israels okkupasjonspolitikk har et særlig ansvar for å sørge for at våre ytringer ikke bidrar til økt antisemittisme.

Det må derfor være helt tydelig at kritikk av Israels vedvarende brudd på internasjonal lov ikke er kritikk av det jødiske folk eller ideen om et jødisk hjemland, men en kritikk av en undertrykkende okkupasjonspolitikk som har medført stor lidelse i over 70 år. Ingen, heller ikke norske jøder bør bidra til å viske ut skillet mellom legitim kritikk av menneskerettighetsbrudd og antisemittisme. Dette skillet er reelt og helt nødvendig i arbeidet for en rettferdig fred for både Israel og Palestina.

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt