Verdidebatt

Vi ofrer ikke unge mennesker – vi vil gi dem nye muligheter

- KrF ofrer mennesker for å være i regjering, skriver Sonja Hellesvik i Vårt Land 22. oktober. Jeg mener vi gjør alt vi kan slik at unge ikke blir ledet inn i en fattigdomsfelle.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Geir Sigbjørn Toskedal

Stortingsrepresentant arbeids- og sosialkomiteen (KrF)

Hellesvik mener KrF ofrer syke mennesker under 25 år ved å innføre en regelendring for unge uføre. Jeg tror først vi alle kan være enige om at arbeid og utdanning er viktig for vår identitet og selvfølelse, og dermed viktig for helsen. Men siden år 2000 har det vært en økning på over 50 prosent i aldersgruppen 18 – 29 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd. For noen unge er det veien inn til varig utenforskap.

Unike livshistorier

Forskning (Brofoss-utvalget) viser at langvarig fravær øker sannsynligheten for frafall fra arbeidslivet. Med lang ventetid kan både kvalifikasjoner, arbeidsevne og arbeidsmotivasjon svekkes, og samfunnet taper viktige ressurser. Derfor er vi i KrF opptatt av at vi må ha kapasitet og målretta tiltak som treffer de unge.

Gruppen av unge består av enkeltmennesker med sine unike livshistorier. Da er ikke løsningen å møte et system med siloer, der man må passe inn for å få hjelp. Ferske tall viser at 70 prosent av de under 30 år som er på avklaring sliter psykisk. Derfor må vi velge metoder som kan tilby rett støtte, med tilpasset helsehjelp og tett oppfølging av både jobbsøker og arbeidssituasjon.

LES OGSÅ: Bollestad tar oppgjør med usosialt budsjettstempel

Fattigdomsfelle

Mange unge søker seg derfor til tiltaket Individual Placement and Support (IPS). Mange får ikke plass. Derfor har denne regjeringen satset tungt på IPS i arbeidsinkluderingsdugnaden. Forskning viser at mange kan stå i jobb når de får den støtten de trenger. For hvorfor være på tiltak i skjerma virksomheter, når unge likevel kan bidra i ordinært arbeidsliv med riktig støtte?

For å styrke dette arbeidet, har regjeringen omprioritert midler basert på en analyse fra sysselsettingsutvalget som viser at unge på trygd har en opp til 30 prosent høyere inntekt enn sine jevnaldrende. Det kan skape en fattigdomsfelle.

Derfor har regjeringen foreslått å redusere minsteytelsen noe for nye mottakere under 25 år og avvikle ung ufør-tillegget for alle nye mottakere. Det reduserte stønadsbeløpet skal i sin helhet, krone for krone, kunne disponeres av NAV for å hjelpe nettopp samme grupper av ungdom med tilpassa tiltak. KrF ønsker at alle som har arbeidsevne, skal få muligheten til å jobbe. For å få til det må vi prioritere innsatsen der den virker, slik at unge ikke blir ledet inn i en fattigdomsfelle.

LES OGSÅ:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt