Verdidebatt

Tvilsom journalistikk i Vårt Land

Vårt Land publiserte i sommer flere artikler om gatemagasinet Folk Er Folk, og dessverre er avisens skriverier preget av manglende forståelse og direkte feil gjengivelse av fakta.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vårt Land hevder blant annet at: «I siste nummer skrev Bjønnulv Evenrud en leder der han påstår at Holocaust er sterkt overdrevet». Denne åpenbart gale påstand kobles så med vår protest mot at Arendalsuka nekter enkelte organisasjoner å delta.

Stråmannargument

Noe klarte Vårt Land å gjøre rett: Avisen gjengir mitt sitat om at dødstallene i Auschwitz er nedjustert, korrekt. Sitatet omhandler altså Auschwitz. Deretter lar man selvutnevnt «konspirasjonsekspert» John Færseth bruke et åpenbart stråmannargument mot meg, med sitat «Når han sier at tallene på drepte under Holocaust er nedjustert …».

Mens jeg skrev om Auschwitz, snakker altså Færseth om Holocaust. Både journalisten og den såkalte konspirasjonseksperten klarer altså ikke å se den åpenbare feilkoblingen. Dermed forsvinner også mitt poeng i støyen, nemlig at konsensus i dag er mellom 1,1 og 1,6 millioner ofre i Auschwitz, mot tidligere anslag på opptil fire millioner.

Temaet for lederen var ytringsfrihet, og hvordan demokratiet og menneskelig kunnskapssøken er avhengig av åpen og fri meningsbrytning. Poenget var altså at det historiske vitenskapsfeltet holocaustforskning ikke er noe unntak i dette henseendet.

Prøver å strupe

Vi diskuterer gjerne Holocaust videre, men vårt anliggende er altså ytringsfriheten, som sensurkrefter over hele Europa nå prøver å strupe. At ikke kristne mennesker for eksempel reagerte kraftigere på misjonsforbudet under Arendalsuka, finner jeg selv utrolig.

Med unntak av Vebjørn Selbekk i Dagen er det ingen norske medier som har forsøkt å forstå vår prinsipielle kamp for ytringsfriheten. Istedenfor har alle som én fordømt oss basert på Færseths stråmann. Folk som leser Folk Er Folk vet derimot at vi konsekvent kjemper for ytringsfriheten, deriblant retten til å tigge. De vet også at vi kjenner nazismens forbrytelser ganske godt.

I sist nummer tok vi et kritisk blikk på de nye vidtrekkende sensurlovene som er i ferd med å realiseres over Europa. Samtidig tilbød vi spalteplass til de fire organisasjoner som etter press fra Arbeiderpartiet ble nektet deltakelse på Arendalsuka. Naturligvis poengterte vi at vårt tilbud om spalteplass til disse organisasjonene var på prinsipielt grunnlag, og ikke innebærer noen støtte til deres politiske standpunkter - et poeng mange, blant annet Vårt Land, åpenbart sliter med å forstå.

Romfolkets lidelser

Det er også en historie som viser nødvendigheten av å ta vare på det mest dyrebare vi har: Vår alles hellige ytringsfrihet. Vi må nemlig velge mellom dialog og gevær. Mellom samtale som kan såre og fornærme – eller det ekte hat som bygges opp i ekkokamre.

Det er vår tids utfordring. Og derfor tar vi kampen mot vilkårlig sensur, en sensur mange tydeligvis ønsker seg.

Bjønnulv Evenrud

Redaktør i gatemagasinet Folk Er Folk

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt