Verdidebatt

Hva KRIK er og skal være

Landsstyret i KRIK har vedtatt å fastholde en tradisjonell forståelse av ekteskapet. Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristen idrettskontakt, for mange bedre kjent som KRIK, ble startet i 1981 av Kjell Markset. Hovedmålet var å vinne, bevare og inspirere idrettsfolk til kristent liv i idrettslag og menighet.

Det startet som et lite miljø blant aktive toppidrettsutøvere og har nå vokst til å bli en av Norges største frivillige ungdomsorganisasjoner.

Men formålsparagrafen ligger fast, og i denne ligger også mye av KRIKs identitet: KRIK er verken idrettslag eller menighet. KRIK er en brobygger, en inngangsportal, en lav dørterskel. KRIK er i dag mye mer bredde enn topp, og med våre aktiviteter favner vi bredt.

På tvers

KRIK har blant sine viktigste kjennetegn å være tverrkirkelig og lavterskel. I KRIK møtes vi på tvers av kirkesamfunn, og dermed også på tvers av uenigheter som opp gjennom historien har vært såpass dype at de har splittet trosfellesskap. Ved å fokusere på det som forener alle kristne, har KRIK lyktes i å jobbe på tvers av disse skillene.

Tematikken i forkynnelsen har vært sentral, og ved å løfte blikket har mange kunnet kjenne seg igjen i og samtidig latt seg utfordre av møter og forkynnelse i vår regi.

KRIK har vært kjent som en kampfri sone. Selv om vi alltid har hatt ledere og talere fra forskjellige sammenhenger, med forskjellige meninger, har verken ledere eller deltakere hatt behov for å bruke KRIK som en teologisk kamparena.

I respekt og tillit til hverandre har vi ønsket bredden velkommen. KRIK har vært et sterkt fellesskap, men aldri et meningsfellesskap. KRIKs tverrkirkelige tilnærming har gitt oss forankring i mange forskjellige kirkesamfunn og lokalsamfunn.

Ikke en menighet

KRIK er lavterskel. Terskelen i bunn av døra skal være så lav som mulig. KRIK er et kristent tilbud som ungdommer lett kan ta med seg venner til. Idrett er et språk alle forstår, og vi vil også formidles troen på en måte det er mulig å skjønne uansett bakgrunn.

I det større bildet er lavterskel også en metafor på hele KRIK, på KRIKs rolle, oppdrag og selvforståelse: Vi er en lav dørterskel. KRIK er ikke en menighet, men vi er menighetenes lavterskel-tilbud. KRIK er et sted ungdom kan ta sitt første steg inn i det store kristne rommet.

Balansegang

Landsstyret har i disse dager landet på at KRIK skal holde fast ved forståelsen av «ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Samtidig vedtok styret at KRIK som en tverrkirkelig organisasjon også respekterer at våre ledere kan et annet syn på ekteskapet. Det er derfor ikke i dette spørsmålet KRIK vil legge lista for hva som kreves for å få være med å bidra som frivillig leder på våre leirer.

Noen hadde nok ønsket et mer ensidig vedtak – at styret mer utelukkende stilte seg bak deres syn. Og det hadde kanskje vært det enkleste for KRIK sin del også.

Men KRIK er verken meningsfellesskap eller menighet. KRIK er en tverrkirkelig og lavterskel brobygger. Det skal vi fortsette å være, og vi skal fortsette å gå den balansegangen som kreves for å nå de andre ikke når, og samle de andre ikke samler.

Gjennom idrettsglede og trosglede skal vi fortsette å vinne, bevare og inspirere ungdom til kristent liv. Ungdom som kanskje aldri hadde kommet over terskelen til kirkedøren om det ikke var for KRIK.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt