Verdidebatt

Åpen dør og lukket alter?

Therese Egebakken er en av toppkandidatene på Nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme. Hun har tidligere i Vårt Land beskrevet både Bønnelista og Åpen Folkekirke som grøftekantene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Av Kian Reme, prest og styremedlem i Åpen Folkekirke i Stavanger bispedømme

Hun vil sikkert det beste for kirken, hun som alle kandidatene på tvers av listene. Hun vil ha åpne dører, og det er bra. Men så skriver hun noe rart i et innlegg i Stavanger Aftenblad 20 august: «Retten på kirkelige handlinger er absolutt ikke det samme som hvem som har rett til tilhørighet og fellesskap i Kirken.» 

Kirkelige handlinger er vanligvis definert som konfirmasjon, vielse og gravferd. I tillegg kommer kirkelige sakramenter, altså dåp og nattverd.

Kirkedøra skal altså være åpen for alle. Men så skal det siles: Noen skal stenges ute fra kirkelige handlinger. Noen skal stenges ute fra alteret. I flere tiår har dette særlig handlet om retten til likekjønnede kirkelige ekteskap. Åpen Folkekirke gikk til valg for fire år siden, vant valget og sikret flertall for dette i Kirkemøtet.

Egebakkens innlegg må forstås som at hun ikke aksepterer dette vedtaket. Dermed bekrefter hun hvor viktig det er at Åpen Folkekirke stiller med egne lister i kirkevalget. Og hun illustrerer tydelig at Nominasjonskomiteenes lister også består av folk som ikke anerkjenner kirkelig vigsel av likekjønnede.

Det er fint med åpne dører. Men det er slett ikke fint at nye grensestasjoner skal settes lenger opp mot alteret. Det betyr i praksis at folk inviteres inn i kirkene våre som observatører, ikke som deltakere. Det er nemlig ikke alle kirkemedlemmer som har «rett på kirkelige handlinger». De får pent sitte i benken og se på oss andre, vi som «kvalifiserer» til kirkelige handlinger.

Therese Egebakken er ikke alene med disse holdningene på Nominasjonskomiteenes lister. Jeg vet at det er flere på listene som tenker annerledes enn henne. Men for velgerne skaper dette forvirring og usikkerhet. Svakheten med nominasjonskomiteenes lister er nettopp at synspunktene på et så grunnleggende spørsmål som retten for alle kirkemedlemmer til å delta fullt ut i alle kirkens rom spriker. Det spilles med skjulte kort.

Derfor anbefaler jeg Åpen Folkekirkes liste. Da vet velgerne at de stemmer på kandidater som er for full åpenhet, fra kirkedøra og helt fram til alteret.

Tro, håp og Kjærlighet. For alle!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt