Verdidebatt

Reagerer på biskopens abortutspill: – Drøy påstand fra Nordhaug

Biskop Halvor Nordhaug mener skam rundt graviditet utenfor ekteskap kan ha ført til aborter i konservative, kristne miljøer. – Ville vært forsiktig med å konkludere så bastant, sier generalsekretæren i NLM.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

– Å få barn utenfor ekteskap har blitt opplevd som en særlig alvorlig synd i noen lavkirkelige, konservative miljøer. Når man ble gravid, kunne presset og skammen bli så stor at man valgte å ta abort, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin.

Selvkritikk

Reaksjonene på biskopene i Den norske kirkes abortuttalelse fortsetter å tikke inn, både i avisspalter og på sosiale medier. Blant dem som har uttalt seg er ledere i flere av de store kristne organisasjonene i Norge.

I en felles kronikk kritiserer Rolf Ekenes i Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK), Svein Granerud i Frimodig kirke, Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) biskopene for å gi et «signal om at kirken aksepterer at fostre fratas menneskeverdet».

I Vårt Land mandag svarte biskop Nordhaug på kristenledernes kronikk, og oppfordret dem til å ta selvkritikk:

«De kunne vel i det minste ha stilt dette spørsmålet: Har lavkirkelige konservative miljøer gjennom tidene, mer i praksis enn i offisielle uttalelser, formidlet en fordømmende holdning overfor ugifte gravide som i sin tur kan ha medvirket til en abort? Det ville de ikke ha tapt på», skriver Nordhaug.

– Kjenner du til tilfeller der ugifte kvinner har følt seg presset til å ta abort, fordi det ville vært for skamfullt å bære frem et barn i kristne miljøer?

– Ja, det gjør jeg. Jeg kjenner til et tilfelle der foreldrene presset en ugift jente til å ta abort, slik at de kunne unngå skammen et barn utenfor ekteskapet medførte. Det handlet om å redde ansikt, sier Nordhaug.

LES MER: Starten på et nytt kvinnesyn i kirken.

Ikke med hensikt

Han understreker at dette ikke har vært forkynnere eller lederes hensikt.

– Man har naturligvis aldri ment eller sagt at ugifte kvinner bør ta abort, tvert imot. Men samtidig har denne synden stått i en slags særstilling i forhold til andre synder, og noen kan nok ha blitt drevet i denne retningen likevel. Jeg vet ikke hvor mange dette gjelder, men jeg oppfordrer disse kristenlederne til å stille seg dette spørsmålet, sier han.

Nordhaug viser til et intervju med den nå avdøde generalsekretæren i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad, hvor hun uttaler følgende om abortpress i kristne miljøer:

– Vi hører av og til om dette, men jeg vet ikke hvor utbredt dette er. Det var kanskje mer utbredt tidligere, men i noen miljøer kan det nok være et påtrykk for ikke å tape ansikt. Dette blir fullstendig galt og kristne burde i aller høyeste grad støtte opp om jenta og barnet, ikke oppfordre til abort.

LES MER: Biskop Herborg Finnset: Av og til er det umulig for kvinnen å bære frem barnet.

Drøy påstand

Generalsekretær Øyvind Åsland i NLM sier han vil oppfordre Nordhaug til å være forsiktig med påstander lik den han kom med i Vårt Land mandag. Sammen med Ekenes, Furnes og Granerud er han i gang med å formulere et svarinnlegg til biskopen.

– Det er drøyt å si at lavkirkelige miljøer har drevet kvinner til å ta abort. Jeg vet ikke hva slags data Nordhaug bygger en slik påstand på, men jeg ville nok vært forsiktig med å konkludere så bastant, sier han.

Åsland sier han vet at kvinner ikke alltid har blitt møtt på en klok og omsorgsfull måte i NLM-miljøer.

– Det beklager vi. Men vi har ikke dekning for å si at vi er en kultur som har drevet kvinner til abort, slik biskop Nordhaug skriver. Vi ønsker derfor ikke å komme med en så altomfattende unnskyldning som han forespør, sier Åsland.

Han påpeker at mange kristne ble aktive i organisasjonen «Alternativ til abort», som hjalp gravide kvinner i en vanskelig livssituasjon, da abortloven ble vedtatt i 1978.

– Samtidig har nok mange kvinner følt på skam. Jeg kjenner selv til en historie der en kvinne tok abort fordi det var for skamfullt å bære frem et barn utenfor ekteskap i det miljøet hun var en del av. En slik historie er én historie for mye, sier Åsland.

LES MER: Professor: Ikke bare kirken som bør be om unnskyldning.

---

Biskopenes abortuttalelse

  • 15. februar kom Bispemøtet i Den norske kirke med en uttalelse om abortdebatten.
  • Biskopene beklaget at «kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i».
  • Samtidig understreket de at «menneskeverdet er gitt av Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne. Alle mennesker kan leve fullverdige liv».
  • Biskopene skrev at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang», men også at deres «fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse».

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt