Verdidebatt

Tilliten er tynnslitt

Når kommunikasjonssjefen sier at det er høy grad av tilfredshet blant ansatte i Fretex, blir avstanden mellom konsernledelsens fremstilling og virkeligheten overtydelig.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommunikasjonssjef i Fretex-konsernet, Trine Gjermundbo­, sier i Vårt Land 12. januar at medarbeiderundersøkelser viser at det er «høy grad av tilfredshet» blant ansatte i Fretex, og at hun stiller seg uforstående til ansattes uttalelser om at Trond Ivar Vestre har skapt en negativ kulturendring siden han tiltrådte som konsernsjef.

Dokumentert kritikk

Som tillitsvalgte i Fretex Miljø kjenner vi oss ikke igjen. Ansattes kritikk av konsernsjefens lederstil er dokumentert, og det er utfordringer ved bedriftskulturen også.

Fretex har fire kjerneverdier; åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.

For Fretex' ansatte er det viktig at våre verdier ikke bare er levende i hverdagen vår, men også gjennom det faktum at Fretex bidrar til Frelses­armeens sosiale arbeid. Dette utgjorde 30 millioner kroner i 2017.

Majoriteten av Fretex' nesten 800 ansatte er glade for å arbeide i en bedrift som snakker høyt om de verdiene Fretex har. Imidlertid var det kun 48 prosent som svarte på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i fjor høst.

Snakk om fryktkultur

Tillitsvalgte har vært i kontakt med et representativt utvalg av medlemmer i enkelte områder og hørt flertallet snakke om fryktkultur og behov for tiltak, eventuelt at det ikke nytter å gjøre noe. ­Bedriftshelsetjenesten har satt inn tiltak noen steder.

I fjor høst var det felles kurs for alle verneombud i Fretex-konsernet, flere verneombud uttrykte frykt for represalier hvis de sa hva de mente om konsernledelsen.

Ansattes representanter har opplevd alt fra munnbruk, avbrytelser og skremmende oppførsel i møter, til avvisning av innspill på formelt grunnlag og manglende svar på skriftlige henvendelser via formelle kanaler.

Bekymringsmelding til eierne

Et samlet tillitsmannsapparat i Fretex Miljø sendte før jul bekymringsmelding til eierne, tilliten til konsern­ledelsen er tynnslitt.

Når kommunikasjonssjefen sier at det er høy grad av tilfredshet blant ansatte i Fretex, blir avstanden mellom konsernledelsens fremstilling og virkeligheten overtydelig. Som Petter Gottschalk professor på BI, sier i Vårt Land: «Per Yngve Monsen skriker høyere og høyere, men det er ikke han som er problemet, det er ledelsen.»

Rettsaken er et resultat av de siste årenes konsernledelse og utfallet blir avgjørende for Fretex' framtid. Den der ledelse og ansatte slår ring rundt våre verdier – for det finnes ingen annen.

På vegne av Tillitsvalgte i Fellesforbundet og Lederne

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt