Verdidebatt

KrF må stille klimaultimatum

Om KrF skal følge opp sitt historiske engasjement for verdens fattige, er de nødt til å bruke sin nøkkelrolle til å kreve en kraftig oppstramming av norsk klimapolitikk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Verden har de siste årene gjort enorme framskritt. Ekstrem fattigdom er halvert. Barnedødeligheten er halvert. Antallet barn som ikke går på skole er halvert. Aldri før i historien har så mange blitt løftet ut av fattigdom så raskt.

Rystende rapport. 

Samtidig fikk vi for et par uker siden en rystende rapport fra FNs klimapanels om konsekvensene av en global oppvarming på over 1,5 grader. Der skisseres en framtid hvor millioner av mennesker vil bli rammet av havnivåstigning, tørke, flom og annet ekstremvær. Hardest vil det gå ut over mennesker som bor i utviklingsland. Framgangen verden har opplevd trues mer enn noe annet av klimaendringer.

Dette er virkeligheten KrF befinner seg i når de skal ta sitt valg om framtidig samarbeid. Partiet har historisk vært i første linje med å kjempe for verdens fattigste. Til nå har den kampen først og fremst vært ført gjennom bistand. I dag mener vi det er på tide at KrF i enda større grad tar inn over seg at norsk klimapolitikk kan ha langt større konsekvenser for verdens fattige enn vår bistand.

Utslippsfrie løsninger. 

Norge har muligheten til å føre en klimapolitikk som bidrar til å kutte milliarder, ikke bare millioner av tonn i klimagassutslipp. Vi må satse på tiltakene som raskt skaper og oppskalerer marked for utslippsfrie løsninger. Vi må presse fram nye løsninger for utslippsfri industri. Og vi må bruke vår kapital og kompetanse til å investere massivt i fornybar energi i utviklingsland. Gjør vi det, kan vi også ta ansvar for å bidra til å kutte utslipp i land som er for fattige til å prioritere egen klimapolitikk, eller der den politiske viljen mangler.

Forskjellen på om Norge tar dette ansvaret eller ikke vil kunne avgjøre skjebnen til millioner av fattige. De vil rammes dersom klimaendringene eskalerer som følge av global oppvarming ut over 1,5 grader, og opp mot 3 grader, som norsk klimapolitikk for tiden styrer mot.

KrF har en stolt fortid. De ledet den eneste regjeringen som har gått av på en klimasak – da de nektet å bygge forurensende gasskraftverk i 2000. Når partiet nå trolig skal inn i nye regjeringsforhandlinger, enten til venstre eller høyre, er det på tide at partiet igjen tar ansvar. Deres engasjement for verdens fattige må føre til at klima får førsteprioritet.

Gjør din plikt. 

«Når nye klimaslag skal kjempes skal vi igjen ta ansvar. Vi skal ikke vike unna. Vi skal gjøre vår plikt», sa Knut Arild Hareide i sin tale til landsstyret.

Å gjøre sin plikt i den situasjonen verden nå står ovenfor innebærer at KrF må stille som et absolutt ultimatum at dersom de skal inn i regjering, må den føre en langt mer ambisiøs klimapolitikk enn den vi ser i dag.

Uansett om regjeringen blir rød eller blå, påhviler det KrF et stort ansvar for at den ikke bare blir mer gul, men også betydelig mer grønn.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt